Title: Pohony pro elektrickou trakci
Other Titles: Drives for Electric Traction
Authors: Talafous, Luboš
Advisor: Řezáček, Petr
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9389
Keywords: elektrická trakce;vozba;stejnosměrný stroj;asynchronní stroj;synchronní stroj;permanentní magnet;motor;rotor;stator;komutátor;hybrid;trolejbus;tramvaj;metro
Keywords in different language: electric traction;chariot;DC machine;asynchronous machine;synchronous machine;permanent magnet;engine;rotor;stator;commutator;hybrid;trolleybus;tram;underground
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vypracování přehledu pohonů pro elektrickou trakci se zaměřením na moderní systémy. V úvodu je krátké seznámení s touto bakalářskou prací. První kapitola pojednává o rozdělení elektrické trakce a její využití. Následují tři kapitoly, zabývající se používanými pohony v elektrické trakci a jejich principy. Konce významných kapitol jsou zakončeny výhodami, nevýhodami a konkrétním použitím v elektrické trakci. Poslední kapitola je zaměřena na možnost použití moderních systémů pohonů v hybridních vozidlech.
Abstract in different language: Submitted bachelor's thesis is focused on developing of A general knowledge of drives for electric traction, aimed on modern systems. In the introduction is a brief explanation of the thesis. The first chapter is concerning the sorting of electric traction and its use. The three following chapters are dealing with applied drives in electric traction and the functional principles. In conclusions of key chapters are enlisted the advantages, disadvantages and particular usage of the drives in electric traction. The last chapter is focused on the possibility of applying modern drive systems in hybrid vehicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Talafous Lubos Pohony pro elektrickou trakci.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
053427_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,39 kBAdobe PDFView/Open
053427_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,24 kBAdobe PDFView/Open
053427_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.