Název: Pohony pro elektrickou trakci
Další názvy: Drives for Electric Traction
Autoři: Talafous, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Řezáček, Petr
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9389
Klíčová slova: elektrická trakce;vozba;stejnosměrný stroj;asynchronní stroj;synchronní stroj;permanentní magnet;motor;rotor;stator;komutátor;hybrid;trolejbus;tramvaj;metro
Klíčová slova v dalším jazyce: electric traction;chariot;DC machine;asynchronous machine;synchronous machine;permanent magnet;engine;rotor;stator;commutator;hybrid;trolleybus;tram;underground
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vypracování přehledu pohonů pro elektrickou trakci se zaměřením na moderní systémy. V úvodu je krátké seznámení s touto bakalářskou prací. První kapitola pojednává o rozdělení elektrické trakce a její využití. Následují tři kapitoly, zabývající se používanými pohony v elektrické trakci a jejich principy. Konce významných kapitol jsou zakončeny výhodami, nevýhodami a konkrétním použitím v elektrické trakci. Poslední kapitola je zaměřena na možnost použití moderních systémů pohonů v hybridních vozidlech.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor's thesis is focused on developing of A general knowledge of drives for electric traction, aimed on modern systems. In the introduction is a brief explanation of the thesis. The first chapter is concerning the sorting of electric traction and its use. The three following chapters are dealing with applied drives in electric traction and the functional principles. In conclusions of key chapters are enlisted the advantages, disadvantages and particular usage of the drives in electric traction. The last chapter is focused on the possibility of applying modern drive systems in hybrid vehicles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Talafous Lubos Pohony pro elektrickou trakci.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053427_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053427_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053427_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9389

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.