Title: Návrh malé vodní elektrárny pro provoz v síti ČR
Other Titles: The draft of small hydroelectric power plant in electric network of Czech republic
Authors: Tobrman, Marek
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9403
Keywords: návrh;malá vodní elektrárna;vodní turbína;generátor
Keywords in different language: project;small hydro power station;water turbine;generator
Abstract: Tato bakalářská práce v první části seznamuje s výhodami výstavby malých vodních elektráren v podmínkách elektrizační soustavy ČR a jejich vlivem na přenosovou síť. V druhé části se věnuje rozdělení malých vodních elektráren z hlediska různých parametrů a možnosti realizací, zároveň popisuje jejich současné technologické provedení. Dále je proveden návrh konkrétní malé vodní elektrárny na vodním díle Lučina s ohledem na zvýšení hydroenergetické účinnosti a spolehlivosti. Závěrem je tento návrh zhodnocen z hlediska ekonomické náročnosti a návratnosti této konkrétní elektrárny.
Abstract in different language: The first part of this thesis presents the advantages of building small hydroelectric power stations under the conditions of the Czech electricity supply system and their influence on the national grid. The second part concerns the classification of small hydroelectric power stations with regards to various parameters and the conditions necessary for their realisation while also describing the technology currently used. The design of a specific small hydroelectric power station at the Lučina reservoir is also presented with a view to increasing hydropower efficiency and reliability. The conclusion includes an evaluation of this design with regards to the economic costs of this power station and the potential returns on investment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tobrman.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
053445_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,18 kBAdobe PDFView/Open
053445_oponent.pdfPosudek oponenta práce264,25 kBAdobe PDFView/Open
053445_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.