Title: Návrh umělého osvětlení pro ordinaci zubního lékaře
Other Titles: Design of artificial lighting for the dentist´s office
Authors: Michalica, Richard
Advisor: Beneš, Jan
Lepší, Jana
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9404
Keywords: světlo;vidění jako funkce zraku;světelný zdroj;svítidlo;umělé osvětlení;metoda výpočtu umělého osvětlení
Keywords in different language: light;seen as function of vision;light source;lighting;artificial lighting;calculation method of artificial lighting
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na posouzení kritérií vnitřního osvětlení a jsou v ní stanovena kritéria pro posouzení vlivu osvětlení na pracovní prostředí. Popisuje základní parametry lidského zraku, jako i základní vlastnosti světelných zdrojů a osvětlovací soustavy. Dále jsou stanoveny zásady pro návrh osvětlovací soustavy, podle kterých je proveden návrh ekologicky šetrné a ekonomicky výhodné osvětlovací soustavy pomocí výpočtového programu Dialux, tak aby osvětlovací soustava odpovídala požadavkům na světelnou pohodu při výkonu pracovních procesů. Výsledky výpočtu jsou porovnávány s hodnotami dle platných norem.
Abstract in different language: The thesis is focused on assessment of indoor lighting and in it, the criteria for assessing the impact of lighting on the working environment. Describes the basic parameters of human vision, as well as the basic properties of light sources and lighting systems. It also defines the principles for the design of lighting systems, according to which the proposal of environmentally friendly and economical lighting system using a computational program Dialux lighting system in order to meet the requirements of visual comfort in the performance of work processes. The calculation results are compared with the values according to applicable standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh umeleho osvetleni pro ordinaci zubniho lekare.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
053446_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,97 kBAdobe PDFView/Open
053446_oponent.pdfPosudek oponenta práce450,71 kBAdobe PDFView/Open
053446_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.