Název: Návrh umělého osvětlení pro ordinaci zubního lékaře
Další názvy: Design of artificial lighting for the dentist´s office
Autoři: Michalica, Richard
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Jan
Lepší, Jana
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9404
Klíčová slova: světlo;vidění jako funkce zraku;světelný zdroj;svítidlo;umělé osvětlení;metoda výpočtu umělého osvětlení
Klíčová slova v dalším jazyce: light;seen as function of vision;light source;lighting;artificial lighting;calculation method of artificial lighting
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na posouzení kritérií vnitřního osvětlení a jsou v ní stanovena kritéria pro posouzení vlivu osvětlení na pracovní prostředí. Popisuje základní parametry lidského zraku, jako i základní vlastnosti světelných zdrojů a osvětlovací soustavy. Dále jsou stanoveny zásady pro návrh osvětlovací soustavy, podle kterých je proveden návrh ekologicky šetrné a ekonomicky výhodné osvětlovací soustavy pomocí výpočtového programu Dialux, tak aby osvětlovací soustava odpovídala požadavkům na světelnou pohodu při výkonu pracovních procesů. Výsledky výpočtu jsou porovnávány s hodnotami dle platných norem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on assessment of indoor lighting and in it, the criteria for assessing the impact of lighting on the working environment. Describes the basic parameters of human vision, as well as the basic properties of light sources and lighting systems. It also defines the principles for the design of lighting systems, according to which the proposal of environmentally friendly and economical lighting system using a computational program Dialux lighting system in order to meet the requirements of visual comfort in the performance of work processes. The calculation results are compared with the values according to applicable standards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh umeleho osvetleni pro ordinaci zubniho lekare.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053446_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053446_oponent.pdfPosudek oponenta práce450,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053446_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.