Title: Tepelná čerpadla a možnosti jejich využití
Other Titles: Heat Pumps and their utilization possibilities
Authors: Hanzlík, Jaroslav
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9441
Keywords: tepelné čerpadlo;nízko-potenciální zdroje;teplo;Carnotův oběh
Keywords in different language: heat pump;low-potential energy sources;heat;Carnot cyckle
Abstract: Obsah této bakalářské práce je zaměřen na problematiku využívání nízkopotenciálních zdrojů energie především v oblasti tepelných čerpadel. Spolu s primárními a sekundárními zdroji nízkopotenciální energie do této problematiky patří i zdroje geotermální energie. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých systému tepelných čerpadel (vzduch - voda, voda - voda, země - voda) a jejich podrobný popis. Zároveň jsou tyto systémy vzájemně porovnány a zhodnoceny. V závěru práce je zhodnocen současný stav a využití tepelných čerpadel v České republice a Evropské unii.
Abstract in different language: The content of this bachelor's thesis is focused on the use of low-potential energy sources especially in the field of heat pumps. Along with primary and secondary sources of low-potential energy in this issue includes the sources of geothermal energy. There are written advantages and disadvantages of each system heat pumps (air - water, water - water, ground - water) with their detailed description. At the same time, these systems are mutually compared and evaluated. In the end of thesis is commented present condition and use of heat pumps in the Czech Republic and the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HanzlikJ_E10B0210P.pdfPlný text práce74,63 MBAdobe PDFView/Open
053616_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,76 kBAdobe PDFView/Open
053616_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,13 kBAdobe PDFView/Open
053616_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.