Název: Tepelná čerpadla a možnosti jejich využití
Další názvy: Heat Pumps and their utilization possibilities
Autoři: Hanzlík, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9441
Klíčová slova: tepelné čerpadlo;nízko-potenciální zdroje;teplo;Carnotův oběh
Klíčová slova v dalším jazyce: heat pump;low-potential energy sources;heat;Carnot cyckle
Abstrakt: Obsah této bakalářské práce je zaměřen na problematiku využívání nízkopotenciálních zdrojů energie především v oblasti tepelných čerpadel. Spolu s primárními a sekundárními zdroji nízkopotenciální energie do této problematiky patří i zdroje geotermální energie. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých systému tepelných čerpadel (vzduch - voda, voda - voda, země - voda) a jejich podrobný popis. Zároveň jsou tyto systémy vzájemně porovnány a zhodnoceny. V závěru práce je zhodnocen současný stav a využití tepelných čerpadel v České republice a Evropské unii.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this bachelor's thesis is focused on the use of low-potential energy sources especially in the field of heat pumps. Along with primary and secondary sources of low-potential energy in this issue includes the sources of geothermal energy. There are written advantages and disadvantages of each system heat pumps (air - water, water - water, ground - water) with their detailed description. At the same time, these systems are mutually compared and evaluated. In the end of thesis is commented present condition and use of heat pumps in the Czech Republic and the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HanzlikJ_E10B0210P.pdfPlný text práce74,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053616_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053616_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053616_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.