Title: Vývoj synchronních strojů
Other Titles: Prospects of Synchronous Machines
Authors: Beneš, Kryštof
Advisor: Vachtlová, Michaela
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9443
Keywords: elektrické stroje;synchronní;turbogenerátor;hydrogenerátor
Keywords in different language: electrical machines;synchronous;turbogenerator;hydrogenerator
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj synchronních strojů, jejich rozdělení a použití a také na popis nových konstrukcí těchto strojů. Text je rozdělen do tří částí: - první se zabývá vývojem točivých strojů, - druhá jejich současným rozdělením, - třetí část popisuje konstrukční novinky a předpokládaný konstrukční vývoj synchronních strojů. Dále zahrnuje budoucí využití synchronních strojů.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the historical development of synchronous machines, their classification and description of the present design and future use of synchronous machines. The text is divided into three parts: - the first part deals with the development of rotating electrical machines, - second part describes their present division, - the third section describes the future use of synchronous machines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Krystof_Benes.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
053619_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,26 kBAdobe PDFView/Open
053619_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,41 kBAdobe PDFView/Open
053619_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.