Název: Vývoj synchronních strojů
Další názvy: Prospects of Synchronous Machines
Autoři: Beneš, Kryštof
Vedoucí práce/školitel: Vachtlová, Michaela
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9443
Klíčová slova: elektrické stroje;synchronní;turbogenerátor;hydrogenerátor
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical machines;synchronous;turbogenerator;hydrogenerator
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj synchronních strojů, jejich rozdělení a použití a také na popis nových konstrukcí těchto strojů. Text je rozdělen do tří částí: - první se zabývá vývojem točivých strojů, - druhá jejich současným rozdělením, - třetí část popisuje konstrukční novinky a předpokládaný konstrukční vývoj synchronních strojů. Dále zahrnuje budoucí využití synchronních strojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on the historical development of synchronous machines, their classification and description of the present design and future use of synchronous machines. The text is divided into three parts: - the first part deals with the development of rotating electrical machines, - second part describes their present division, - the third section describes the future use of synchronous machines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Krystof_Benes.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053619_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053619_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053619_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9443

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.