Title: Diagnostické systémy OBD
Other Titles: OBD Dignostic Systems
Authors: Chmelíková, Barbora
Advisor: Masopust, Jiří
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9450
Keywords: OBD diagnostika;ISO 9141;ISO 14230;CAN-BUS;DTC kódy poruch;diagnostický konektor DLC;VAG-COM.
Keywords in different language: OBD diagnostics;ISO 9141;ISO 14230;CAN-BUS;DTC trouble code;diagnostics connectors DLC;VAG-COM.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou OBD. První kapitoly jsou věnované standardu OBD a způsobu komunikace mezi řídící jednotkou a diagnostickým testerem pomocí protokolů KWP po K-line, stručnému popisu TP a UDS protokolů a CAN-BUS sběrnici. Poté následuje část diagnostiky OBD systému, jako jsou definice chybových kódu DTC, readiness kódy, freeze frame data a PIDs. Dále lze v práci nalézt stručný přehled přístrojů používaných k diagnostice a zapojení pinů DLC konektoru. Poslední kapitola je věnována diagnostice vozu Audi A8 pomocí počítačového programu VAG-COM a příruční čtečky. Jedná se převážně o diagnostiku motoru a součástí souvisejících s emisemi.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the OBD diagnostics. The first two chapters focus on the OBD standard and the method of communication between a control unit and a diagnostic tester using the KWP protocol over the K-line, a brief description of the TP and USD protocols, and the CAN-BUS. The next chapters concern the OBD system diagnostics, such as the definition of the DTC trouble codes, readiness codes, freeze frame data, and PIDs. In my thesis I also provide a brief overview of the devices used for diagnostics and connection of DLC connector pins. The last chapter is all about the Audi A8 diagnostics system using the VAG-COM computer program and handheld readers. I mainly focus on the diagnostics of engine and emission-related parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnosticke systemy OBD.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
054445_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,14 kBAdobe PDFView/Open
054445_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,12 kBAdobe PDFView/Open
054445_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.