Název: Stigmatizace a sociální ostrakizace hiv pozitivních osob
Další názvy: Stigmatization of hiv positive people
Autoři: Komžík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9453
Klíčová slova: HIV;stigmatizace;diagnóza;lékařská péče;legislativa;sdílení HIV pozitivity
Klíčová slova v dalším jazyce: HIV;stigmatization;diagnosis;health care;legislation;HIV disclosure
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou stigmatu, které je do značné míry spojováno s diagnózou HIV/AIDS. Cílem textu je poskytnout základní teoretický rámec k problematice stigmatizace jako takové, jejímu vztahu k onemocnění HIV/AIDS a rizikům, které v sobě tento jev může nést. Dále pak přinést výpovědi konkrétních osob, jichž se tato problematika přímo dotýká, a ty se pokusit dále srovnávat a analyzovat. Soustředí se na přijetí diagnózy, svěřování se okolí, okolnosti léčby a vnímání příslušné legislativy.
Abstrakt v dalším jazyce: This text introduces the theme of stigmatization, especially the one associated with HIV/AIDS diagnosis. The aim of the text is to present a basic introduction to the theory of stigmatization, its connection to the HIV/AIDS illness and the related social risks. Additionally it brings stories from HIV positive persons who are dealing with this stigmatism and tries to compare and analyse them. It focuses on the moment of accepting the diagnosis, disclosure of it, circumstances of health care and reflection of legal issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP Komzik 2013.pdfPosudek vedoucího práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP Komzik 2013.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP Komzik 2013.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.