Název: Claude Lévi-Strauss a vznik strukturální antropologie
Další názvy: Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology
Autoři: Kubík, Václav
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Jakoubková Budilová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9454
Klíčová slova: strukturalismus;etnologie;historie;magie;umění;příbuzenství;struktura jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: structuralism;ethnology;history;magic;art;kinship;structure of language
Abstrakt: Práce prostřednictvím díla Clauda Lévi-Strausse popisuje vznik strukturální antropologie. Analyzuje vzájemný vztah etnologie a historie a souvisejících témat. Zaměřuje se na důležité aspekty, kterými jsou struktura jazyka, příbuzenství, sociální organizace, magie a umění.
Abstrakt v dalším jazyce: Work through the works of Claude Levi-Strauss describes the making of structural anthropology. It analyzes the relationship between ethnology and history. It focuses on important aspects, namely the structure of language, kinship, social organization, magic and art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kubik Vaclav 2012.pdfPlný text práce234,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP Kubik 2013.pdfPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP Kubik 2013.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP Kubik 2013.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9454

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.