Title: Claude Lévi-Strauss a vznik strukturální antropologie
Other Titles: Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology
Authors: Kubík, Václav
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Jakoubková Budilová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9454
Keywords: strukturalismus;etnologie;historie;magie;umění;příbuzenství;struktura jazyka
Keywords in different language: structuralism;ethnology;history;magic;art;kinship;structure of language
Abstract: Práce prostřednictvím díla Clauda Lévi-Strausse popisuje vznik strukturální antropologie. Analyzuje vzájemný vztah etnologie a historie a souvisejících témat. Zaměřuje se na důležité aspekty, kterými jsou struktura jazyka, příbuzenství, sociální organizace, magie a umění.
Abstract in different language: Work through the works of Claude Levi-Strauss describes the making of structural anthropology. It analyzes the relationship between ethnology and history. It focuses on important aspects, namely the structure of language, kinship, social organization, magic and art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kubik Vaclav 2012.pdfPlný text práce234,63 kBAdobe PDFView/Open
BP Kubik 2013.pdfPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP Kubik 2013.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP Kubik 2013.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce2,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.