Název: Materiální projevy smrti - pomníčky u silnic
Další názvy: Material Manifestations of Death - Roadside Memorials
Autoři: Tyr, David
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9466
Klíčová slova: pomníčky u silnic;smrt;truchlení
Klíčová slova v dalším jazyce: roadside memorials;death;mourning
Abstrakt: ABSTRAKT Tato bakalářská práce představuje systematickou studii fenoménu pomníčků u silnic, kterou jsem doplnil vlastním terénním výzkumem. Pojednává o četnosti pomníčků a jejich významu pro pozůstalé po obětech dopravních nehod, o jejich fyzické podobě, o interview s pozůstalými po obětech dopravních nehod a kvalitativní analýze jejich výpovědí. Zaměřuje se na pomníčky na vybraných úsecích silnic I. třídy v České republice a komparuje s veřejnou mapou nebezpečnosti silnic, zda jejich četnost v přepočtu na 1 km koreluje s mírou jejich nebezpečnosti. V teoretické části práce se bude snažit vystihnout významné aspekty, kterými se v rámci tohoto tématu zabývá současná, nejen antropologická literatura a na tomto základě dále formulovat, ověřovat a vyhodnocovat stanovené hypotézy. Bylo vymezeno po dvaceti pětikilometrových úsecích na každé úrovni čtyřstupňové škály a náhodným výběrem vylosováno vždy pět z nich, které byly cestou automobilem prozkoumány a všechny existující pomníčky vyfotografovány, zaznamenána jejich GPS polohu a poté zanesena do elektronické mapy a do souboru tabulkového procesoru Excel. Realizovaly se rozhovory se čtyřmi pozůstalými obětí dopravních nehod, jejich výpovědi se přepsaly do textové podoby a jejich obsah a struktura podrobena kvalitativní analýze. Výsledek napovídá, že existuje přímá úměra mezi mírou vyhodnocení nebezpečnosti komunikace a četností výskytu pomníčků, i když některé proměnné z tohoto výzkumu naznačují výjimky z tohoto pravidla. Výsledky výzkumu přinášejí další z úhlů pohledu do problematiky fenoménu pomníčků, zejména jejich geografickému rozložení a jistě by na něj v budoucnu bylo možno navázat rozsáhlejším a sofistikovanějším výzkumem, který by měl nejspíše probíhat, vzhledem k poměrně vysoké časové a finanční náročnosti při mapování, v rámci grantového projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: 10 SUMMARY This Bachelor's thesis presents systematic study of the phenomenon of roadside memorials and is based on field research. It monitors selected legs of roads within the Czech Republic, where the number of memorials has been traced. Further, it has been checked whether their quantity correlate with the dangerousness level of these legs. Then the work includes the qualitative analysis of interviews which have been conducted with the accident victims' relatives. Their findings have been transformed into a content analysis. The work defines eighty five-kilometre-long legs of roads of a different scope of dangerousness, out of which the author randomly chooses 20 legs, which have been closely investigated. A graph of their frequency has been made. Consequently, it has been evaluated whether their quantity actually correlate with their dangerousness level or not. The findings confirm there is some correlation between quantity and dangerousness level; however, there has also been found some discrepancy on the roads of the lowest dangerousness level. The author has attempted to ascertain the cause of this inconsistency. The author is convinced that this work can be followed up with another much sophisticated study in the future
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_David_Tyr_F09B060K.pdfPlný text práce15,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyr_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyr_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyr_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce365,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.