Název: Sociální postavení romských dívek v souvislosti s dospíváním
Další názvy: The social status of Roma girls in the context of adolescence
Autoři: Zatloukalová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jakoubek, Marek
Oponent: Koubková, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9468
Klíčová slova: sociální postavení;sociální pozice;životní etapa;rodina;společnost;práva a povinnosti;etnická identita;terminologie
Klíčová slova v dalším jazyce: social status;social position;life stages;family;society;rights and obligations;ethnic identity;terminology
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce je popis a vysvětlení sociálního postavení romských dívek ve společnosti měnící se narůstajícím věkem. Bakalářská práce interpretuje čtyři životní etapy, tedy sociální pozice. Sociální pozice jsou definovány striktními kritérii, které jsou podstatným principem každodenního života. Sekundárním tématem bakalářské práce je otázka romské etnické identity, se kterou souvisí kompetentní terminologie pro různé minoritní skupiny a perspektivy, které jsou typické pro minoritu a majoritu v této odlišné oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of bachelor work is describe and to explain the social status of Roma girl in a society which varies depending on age. The bachelor work interpretate the four life stages so social position. The social position are defined by strict criteria which are simultaneously principles of everyday life. A secondary theme the bachelor work is the question of Roma ethnic identity to which relates the competent terminology for each minority group and perspectives that are typical for the minority and majority in this different area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Zatloukalova Tereza.pdfPlný text práce650,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zatloukalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce960,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zatloukalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zatloukalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce345,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.