Název: Analýza příčin zvyšujícího se náboženského napětí v Etiopii
Další názvy: Analysis of the causes of the increasing religious tension in Ethiopia
Autoři: Belšánová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Fatková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9470
Klíčová slova: Etiopie;náboženství;islám;křesťanství;judaismus;protestantismus;etiopská ortodoxní církev
Klíčová slova v dalším jazyce: Ethiopia;religion;islam;christianity;judaism;protestantism;ethiopian orthodox church
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na analýzu příčin zvyšujícího se náboženského napětí v Etiopii. Je rozdělena do x kapitol, z nichž některé mají dále rozvíjející podkapitoly. Práce nejprve stručně podává základní informace o Etiopii, dále důležité informace její historii a náboženství. Ve druhé polovině je věnována značná část konfliktům mezi jednotlivými náboženskými obcemi v této zemi a pohledu na současnou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyse the causes of increasing religious tension in Ethiopia. It is divided into x chapters. Some of these are further subdivided chapters. The thesis briefly presents basic information about Ethiopia, as well as important information about history and religion. In the second part of the work, conflicts between different communities and view of the current situation are discussed in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Belsanova_Katerina.pdfPlný text práce426,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belsanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce603,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belsanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belsanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce422,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9470

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.