Title: Analýza příčin zvyšujícího se náboženského napětí v Etiopii
Other Titles: Analysis of the causes of the increasing religious tension in Ethiopia
Authors: Belšánová, Kateřina
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Fatková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9470
Keywords: Etiopie;náboženství;islám;křesťanství;judaismus;protestantismus;etiopská ortodoxní církev
Keywords in different language: Ethiopia;religion;islam;christianity;judaism;protestantism;ethiopian orthodox church
Abstract: Tato práce je zaměřena na analýzu příčin zvyšujícího se náboženského napětí v Etiopii. Je rozdělena do x kapitol, z nichž některé mají dále rozvíjející podkapitoly. Práce nejprve stručně podává základní informace o Etiopii, dále důležité informace její historii a náboženství. Ve druhé polovině je věnována značná část konfliktům mezi jednotlivými náboženskými obcemi v této zemi a pohledu na současnou situaci.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyse the causes of increasing religious tension in Ethiopia. It is divided into x chapters. Some of these are further subdivided chapters. The thesis briefly presents basic information about Ethiopia, as well as important information about history and religion. In the second part of the work, conflicts between different communities and view of the current situation are discussed in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Belsanova_Katerina.pdfPlný text práce426,94 kBAdobe PDFView/Open
Belsanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce603,09 kBAdobe PDFView/Open
Belsanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Belsanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce422,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.