Název: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na jižní Moravě
Další názvy: The issue of Archaeology abandoned medieval villages in South Moravia
Autoři: Gajdošíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Woitsch, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9475
Klíčová slova: zaniklá vesnice;středověk;Uherskohradišťsko;kolonizace;osada
Klíčová slova v dalším jazyce: abandoned village;middle ages;Uherskohradišťsko;colonisation;colony
Abstrakt: Práce nás seznamuje se zaniklými středověkými vesnicemi v okrese Uherské Hradiště, jejich vznik, zánik, lokalizace a popis. Práce se také zaměřuje na teoretické otázky týkající se ZSV a na vztah archeologie a etnografie, což je předneseno na vybraných vesnicích, které jsou zmiňovány v současné lidové slovesnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The work includes abandoned villages in the Middle Ages and in some case tresspassing till Early Modern Period. I tried make a review study, which contains places where was the abandoned villages, what was the reason of abandon and how long is was exist. The work includes theoretical questions about the abandoned medieval villages and the relationship between archeology and ethnography, which is presented to selected villages that are mentioned at present folklore.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Gajdosikova_Marketa_var.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdosikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce707,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdosikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdosikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce396,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9475

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.