Název: Transnacionalismus ve vietnamské rodině
Další názvy: Transnationalism in the Vietnamese family
Autoři: Kokrmentová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Hanus, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9481
Klíčová slova: transnacionalismus;migrace;Vietnamci
Klíčová slova v dalším jazyce: transnationalism;migration;Vietnamese
Abstrakt: Práce se zabývá transnacionalismem ve vietnamských rodinách. První část práce se zabývá migrací Vietnamců do Československa a České republiky, migrační a integrační politikou České republiky, a teorií transnacionalismu. Hlavní část práce je tvořena analýzou získaných rozhovorů. Zbytek práce je tvořen shrnutím rozhovorů a závěrem.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is concerned with transnationalism in the Vietnamese families. The first part of the work is pointed on migration of Vietnamese into the Czechoslovakia and the Czech Republic; migration and integration policy of the Czech Republic; theory of transnationalism. The main part of the study focuses upon analysis of the interviews with Vietnamese. The rest of the work consist of summary of interviews and conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michaela Kokrmentova.pdfPlný text práce333,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokrmentova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce959,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokrmentova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokrmentova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce428,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.