Název: Sexuální identita: Homosexuální orientace vs. homosexuální chování
Další názvy: Sexual identity: Homosexual Orientation vs. Homosexual Behaviour
Autoři: Lavičková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jakoubková Budilová, Lenka
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9482
Klíčová slova: sexuální identita;pohlaví;gender;poruchy sociálně-kulturního osvojení genderové role a identity;heterosexualita;homosexualita;partnerské vztahy lesbických žen;lesbické vztahy a rodičovství
Klíčová slova v dalším jazyce: sexual identity;sex;gender;socio-cultural disorders of gender roles and identity;heterosexuality;homosexuality;lesbian relationship;lesbian relationships and parenting
Abstrakt: Práce se zabývá výzkumem jednání v oblasti genderu a sexuality se zaměřením na problematiku koncepce určování sexuální identity a potřebám vlastního vnímání. Konkrétně pak analýzou a rozlišením homosexuálního chování a homosexuální orientace u žen. Cílovou skupinou se staly dívky a ženy ve věkovém rozmezí 20- 50 let, se kterými se pracovalo formou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with conduct research in the field of gender and sexuality with a focus on the concept of determining sexual identity and the needs of their own perception. Especially, the analysis and differences between homosexual behavior and homosexual orientation in women. The target group are girls and women ranging in age from 20 to 50 years, with whom had been worked through the participant observation and semi-structured interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_TerezaLavickova.pdfPlný text práce492,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce976,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce433,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9482

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.