Title: Sexuální identita: Homosexuální orientace vs. homosexuální chování
Other Titles: Sexual identity: Homosexual Orientation vs. Homosexual Behaviour
Authors: Lavičková, Tereza
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Blažek, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9482
Keywords: sexuální identita;pohlaví;gender;poruchy sociálně-kulturního osvojení genderové role a identity;heterosexualita;homosexualita;partnerské vztahy lesbických žen;lesbické vztahy a rodičovství
Keywords in different language: sexual identity;sex;gender;socio-cultural disorders of gender roles and identity;heterosexuality;homosexuality;lesbian relationship;lesbian relationships and parenting
Abstract: Práce se zabývá výzkumem jednání v oblasti genderu a sexuality se zaměřením na problematiku koncepce určování sexuální identity a potřebám vlastního vnímání. Konkrétně pak analýzou a rozlišením homosexuálního chování a homosexuální orientace u žen. Cílovou skupinou se staly dívky a ženy ve věkovém rozmezí 20- 50 let, se kterými se pracovalo formou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract in different language: This work deals with conduct research in the field of gender and sexuality with a focus on the concept of determining sexual identity and the needs of their own perception. Especially, the analysis and differences between homosexual behavior and homosexual orientation in women. The target group are girls and women ranging in age from 20 to 50 years, with whom had been worked through the participant observation and semi-structured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_TerezaLavickova.pdfPlný text práce492,07 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce976,17 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Lavickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce433,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.