Název: Problematika dětských vojáků v Africe z pohledu mezinárodního společenství
Další názvy: Problems of child soldiers in Africa seen by international community
Autoři: Roštášová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9487
Klíčová slova: dětští vojáci;mezinárodní organizace;ozbrojené konflikty;lidská práva;chudoba
Klíčová slova v dalším jazyce: child soldiers;international organization;armed conflicts;human rights law;poverty
Abstrakt: Práce Problematika dětských vojáků v Africe z pohledu mezinárodního společenství je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První z nich je věnována historii dětských vojáků a ozbrojeným konfliktům, bez nichž by nedošlo k jejich existenci. V závěru této kapitoly jsou uváděny primární důvody a způsoby rekrutování dětských vojáků. Následující část shrnuje nejdůležitější mezinárodní právní dokumenty v souvislosti s lidskými a dětskými právy, včetně některých úmluv a paktů. Další kapitola, v pořadí již třetí, řeší tuto problematiku z antropologické perspektivy. Zde je vymezeno několik termínu a pojmů, které k tomuto tématu neodmyslitelně patří. Poslední kapitola je věnována mezivládním a nevládním organizacím, jež neustále poskytují dětským vojákům z ohrožených oblastí potřebnou pomoc.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis of child soldiers in Africa from the perspective of the international community is divided into four main chapters. The first chapter is devoted to the history of child soldiers and armed conflicts, without them it would not exist. At the end of this chapter are given primary reasons and ways of recruiting child soldiers. The following section summarizes the most important international legal instruments relating to human and children's rights, including some conventions and pacts. Next chapter, the third one, addresses this issue from the anthropological perspective. Here are defined some terms and concepts that describes a topic properly. The last chapter is devoted to intergovernmental and non-governmental organizations that continually provide child soldiers from the affected areas of assistance needed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Rostasova_Jana_2013.pdfPlný text práce864,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rostasova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce575,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rostasova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce917,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rostasova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9487

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.