Název: Antropologické základy sociální filosofie v osvícenství
Další názvy: Anthropological Basics of the Social Philosophy of the Enlightenment
Autoři: Sváčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9489
Klíčová slova: svoboda;morálka;rovnost;přirozený stav;občanský stav;osvícenství
Klíčová slova v dalším jazyce: freedom;morality;equality;state of nature;civil society;enlightenment
Abstrakt: Cílem práce je popsat a vysvětlit antropologické základy sociální filosofie v osvícenství. Hlavními jsou tři témata, která jsou podstatná pro výklad přechodu od přirozeného k občanskému stavu: svoboda, morálka a rovnost. Témata jsou nahlížena z pohledu vybraných evropských filosofů osvícenství a jejich interpretů. Práce se snaží porovnat tyto tři pojmy v přirozeném stavu a ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the study is to describe and explain the anthropological foundations of social philosophy in the Enlightenment. There is three main themes that relate to the socio-anthropological and philosophical thinking: freedom, morality and equality. Topics are viewed in terms of selected European Enlightenment philosophers and their interpretations. The study aims at comparing these three concepts in the state of nature and in society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svackova_Katerina_2013_BP.pdfPlný text práce415,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce387,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.