Title: Antropologické základy sociální filosofie v osvícenství
Other Titles: Anthropological Basics of the Social Philosophy of the Enlightenment
Authors: Sváčková, Kateřina
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9489
Keywords: svoboda;morálka;rovnost;přirozený stav;občanský stav;osvícenství
Keywords in different language: freedom;morality;equality;state of nature;civil society;enlightenment
Abstract: Cílem práce je popsat a vysvětlit antropologické základy sociální filosofie v osvícenství. Hlavními jsou tři témata, která jsou podstatná pro výklad přechodu od přirozeného k občanskému stavu: svoboda, morálka a rovnost. Témata jsou nahlížena z pohledu vybraných evropských filosofů osvícenství a jejich interpretů. Práce se snaží porovnat tyto tři pojmy v přirozeném stavu a ve společnosti.
Abstract in different language: The aim of the study is to describe and explain the anthropological foundations of social philosophy in the Enlightenment. There is three main themes that relate to the socio-anthropological and philosophical thinking: freedom, morality and equality. Topics are viewed in terms of selected European Enlightenment philosophers and their interpretations. The study aims at comparing these three concepts in the state of nature and in society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svackova_Katerina_2013_BP.pdfPlný text práce415,44 kBAdobe PDFView/Open
Svackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Svackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Svackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce387,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.