Název: Guerilla gardening jako forma prostorové sociální rezistence
Další názvy: Guerilla gardening: spatial social resistance
Autoři: Mik, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Toušek, Ladislav
Oponent: Hejnal, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9499
Klíčová slova: guerilla gardening;místo;prostor;kritická geografie;urbánní zemědělství;měststké zemědělství
Klíčová slova v dalším jazyce: guerrilla gardening;place;space;resistance;transgression;urban agriculture
Abstrakt: Práce se zabývá fenoménem Guerrilla Gardening. Tento je zasazen do kontextu místa v prostoru, jsou hledány jeho ideologické i historické kořeny a na základě analýzy literatury a vlastního výzkumu je porovnána s rezistencí a transgresí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the Guerrilla Gardening. It is seen in the context of place in space, its ideological and historical roots are sought. On the basis of analysis of literature and qualitative research Guerrilla Gardening is compared with resistance and transgression.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mik_2013.pdfPlný text práce824,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce494,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.