Title: Guerilla gardening jako forma prostorové sociální rezistence
Other Titles: Guerilla gardening: spatial social resistance
Authors: Mik, Patrik
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Hejnal, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9499
Keywords: guerilla gardening;místo;prostor;kritická geografie;urbánní zemědělství;měststké zemědělství
Keywords in different language: guerrilla gardening;place;space;resistance;transgression;urban agriculture
Abstract: Práce se zabývá fenoménem Guerrilla Gardening. Tento je zasazen do kontextu místa v prostoru, jsou hledány jeho ideologické i historické kořeny a na základě analýzy literatury a vlastního výzkumu je porovnána s rezistencí a transgresí.
Abstract in different language: This work deals with the Guerrilla Gardening. It is seen in the context of place in space, its ideological and historical roots are sought. On the basis of analysis of literature and qualitative research Guerrilla Gardening is compared with resistance and transgression.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mik_2013.pdfPlný text práce824,87 kBAdobe PDFView/Open
Mik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Mik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Mik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce494,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.