Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář, Milan
dc.contributor.authorČastoralová, Klára
dc.contributor.refereeEgerová, Dana
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:54Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52320
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9508
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem systému hodnocení pracovníků.V úvodu práce bylo blíže popsáno prostředí, ve kterém společnost působí, byly identifikovány vnější a vnitřní vlivy působící na společnost a zmíněny cíle firmy. V další části bylo přiblíženo vnitřní prostředí se zaměřením na procesy týkající se lidských zdrojů a provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Následně byl sestaven návrh hodnotícího systému, použité metody a postupy. V závěru práce byl přiblížen proces implementace systému včetně možných rizik a způsobu jejich ošetření.cs
dc.format107 s., 10 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52320-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthodnocení pracovníkůcs
dc.subjectimplementace systému hodnocenícs
dc.titleHodnocení pracovníků a jeho provázání s odměňovánímcs
dc.title.alternativeEvaluation of employees and its interconnection with remunerationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis analyses a proposal of a system of employee evaluation. The initial part of the thesis provides a detailed description of the environment in which the company operates, identifies external and internal influences on the company and mentions company objectives. The internal environment, with a focus on the processes in relation to human resources, was described in the following section and an employee survey was carried out. In the following section, a proposal of the evaluation system was prepared, together with the used methods and procedures. The implementation process of the system, including potential risks and their treatment, was described in the conclusion of the thesis.en
dc.subject.translatedevaluation of employeesen
dc.subject.translatedimplementation of evaluation systemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Castoralova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
DP_castoralova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
DP_castoralova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_castoralova.PDFPrůběh obhajoby práce183,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.