Title: Trest smrti v historii českého státu
Other Titles: The death penalty in the history of the Czech state
Authors: Jindrová, Jana
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9544
Keywords: trest smrti;poprava;trestný čin;trestní právo;soudnictví
Keywords in different language: death penalty;execution;criminal act;penal law;judiciary
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám historií trestu smrti na území českého státu od jeho počátku až do roku 1989, kdy byl trest smrti zrušen. Na základě dobových pramenů a především zákoníků jsem se pokusila nastínit vývoj tohoto absolutního trestu a jeho aplikaci v praxi v různých obdobích českého státu.
Abstract in different language: In my diploma thesis I engage in the history of death penalty in the Czech state, from its beginning till 1989, when it was abolished. Based on the period sources and history law books I have outlined the development of this absolute punishment and its practical application in different periods of the Czech state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana DP.pdfPlný text práce600,37 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jindrova.pdfPosudek vedoucího práce75,73 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jindrova.pdfPosudek oponenta práce51,5 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jindrova.pdfPrůběh obhajoby práce61,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.