Název: Trest smrti v historii českého státu
Další názvy: The death penalty in the history of the Czech state
Autoři: Jindrová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9544
Klíčová slova: trest smrti;poprava;trestný čin;trestní právo;soudnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: death penalty;execution;criminal act;penal law;judiciary
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám historií trestu smrti na území českého státu od jeho počátku až do roku 1989, kdy byl trest smrti zrušen. Na základě dobových pramenů a především zákoníků jsem se pokusila nastínit vývoj tohoto absolutního trestu a jeho aplikaci v praxi v různých obdobích českého státu.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis I engage in the history of death penalty in the Czech state, from its beginning till 1989, when it was abolished. Based on the period sources and history law books I have outlined the development of this absolute punishment and its practical application in different periods of the Czech state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana DP.pdfPlný text práce600,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Jindrova.pdfPosudek vedoucího práce75,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Jindrova.pdfPosudek oponenta práce51,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Jindrova.pdfPrůběh obhajoby práce61,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.