Název: Ius regale montanorum a mincovní reforma
Další názvy: Ius regale montanorum and coin reform
Autoři: Kutišová, Alice
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9546
Klíčová slova: Ius regale montnorum;mincovní reforma;horní právo;Václav II.;středověk;hornictví
Klíčová slova v dalším jazyce: Ius regale montanorum;coin reform;mining;Václav II.;middle ages;upper right
Abstrakt: Práce v úvodu popisuje život krále Václava II. Dále práce popisuje horní právo, dle některých autorů též jako báňské právo, neboli ius montanorum v návaznosti na jeho hystrický vývoj. V další části práce je rozebrán latinsky psaný horní zákoník vydaný v letech 1300 - 1305 Václavem II, ius regale montanorum včetně jednotlivých kapitol. Závěrem se práce zabývá mincovní reformou Václava II.
Abstrakt v dalším jazyce: Work in the introduction describes the life of King Wenceslas II. It also describes the upper right, according to some authors, also as a mining right or jus montanorum following his hystrický development. The next section is written in Latin decommissioned mining code issued in the years 1300 - 1305 Wenceslas II, jus regale montanorum including individual chapters. Finally, the paper deals with the reform of the coinage Wenceslas II.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ius regale montanorum a mincovni reforma.pdfPlný text práce752,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kutisova.pdfPosudek vedoucího práce37,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kutisova.pdfPosudek oponenta práce32,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kutisova.pdfPrůběh obhajoby práce61,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.