Název: Doklady metalurgie bronzu doby bronzové v Čechách a jejich informační potenciál
Další názvy: Evidence of metallurgy of the bronze in the Bronze Age in Bohemia and their information potential
Autoři: Augustýnová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Smejtek, Lubor
Oponent: Jiráň, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9576
Klíčová slova: metalurgie;bronz;doba bronzová;formální vlastnosti;prostorové vlastnosti;výrobní areály;organizace metalurgie;Česká republika;archeologie
Klíčová slova v dalším jazyce: metallurgy;bronze;bronze age;formal attributes;spatial attributes;production areas;organisation of metallurgy;Czech republic;archaeology
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá doklady metalurgie bronzu v době bronzové v Čechách. Jejím cílem byla jednak snaha shromáždit tyto doklady, zároveň se věnovat jejich kritickému zhodnocení ve smyslu jejich možné výpovědi o skutečném využití k metalurgické činnosti, naznačit jejich informační potenciál a zodpovědět některé kladené otázky. Jejich záměrem je hledání vztahu dokladů metalurgie k různým typům sídelních areálů, kontextů a známým zdrojům surovin pro výrobu bronzu v Čechách a na základě shromážděných pramenů, které prošly určitou navrženou kritikou, vymezení potenciálních míst provozu metalurgie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the evidence of metallurgy of the bronze in the Bronze Age in Bohemian part of the Czech Republic. Its aim was an attempt to gather these evidence and to deal with their critical evaluation in sense of their possible statement about the real utilization for metallurgic work, indicate their information potentionality and to answer some of the asked questions too. Their intention is to search a relationship between the evidence of metallurgy and different types of settlement areas, context and the known sources of the raw materials for the bronze production in the Bohemia and on the basis of the assembled evidence, which went through some suggested critical review, to specify some potential locations of the metallurgic operations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustynova_Smejtek_VP.pdfPosudek vedoucího práce225,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustynova_Jiran_OP.pdfPosudek oponenta práce208,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustynova.pdfPrůběh obhajoby práce213,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9576

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.