Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenšík, Petr
dc.contributor.authorPlíšková, Lucie
dc.contributor.refereeTurek, Jan
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:21Z
dc.date.available2012-09-19cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:21Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier52067
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9580
dc.description.abstractPráce si klade za cíl charakterizovat kulturu kulovitých amfor v oblasti dnešního Polska. Jednotlivé části práce se věnují historii bádání, geografickému rozšíření v rámci Evropy, chronologii, osídlení, hospodářství, atd. Rozsáhlá část je věnována pohřebnímu ritu a společnosti, na jejichž základě byl vytvořen teoretický model, který se snaží práci potvrdit nebo vyvrátit. Pozornost se také věnuje stavu poznání a podobě kultury kulovitých amfor na území Moravy a Slezska.cs
dc.format251 s. (168 057 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkultura kulovitých amforcs
dc.subjectPolskocs
dc.subjectneolitcs
dc.subjectpohřební rituscs
dc.subjectosídlenícs
dc.subjecthospodářstvícs
dc.titleKultura kulovitých amfor v oblasti Polskacs
dc.title.alternativeGlobular amphora culture in Polanden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the work is characterizing the Globular Amphorae Culture in the area of Poland. Individual parts of the work pursue history of research, geographic expansion in Europe, chronology, settlement, economy, etc. Large part of the work is given to the burial rite and society. Based on these, theoretical model was created, which is trying to prove or disprove this study. Attention is also devoted to state of knowledge and form of Globular Amphorae Culture in area of Moravia and Silesia.en
dc.subject.translatedglobular amphorae cultureen
dc.subject.translatedPolanden
dc.subject.translatedneolithicen
dc.subject.translatedburial riteen
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translatedeconomyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Lucie Pliskova 2013.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Pliskova_Mensik-VP.pdfPosudek vedoucího práce105,77 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova_Turek_OP.pdfPosudek oponenta práce679,52 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova.pdfPrůběh obhajoby práce162,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.