Název: Liberální demokraté - historie, moc a plány
Další názvy: Liberal Democrats - History, Power and Plans
Autoři: Vlček, Adam
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9601
Klíčová slova: Liberální demokraté;Liberální strana;Sociálně demokratická strana;generální volby;Nick Clegg;historie;struktura strany;plány;Konzervativci;Labour
Klíčová slova v dalším jazyce: Liberal democrats;Liberal party;Social democratic party;general elections;Nick Clegg;history;party structure;plans;Conservatives;Labour
Abstrakt: Cílem této práce bylo popsat historii a vývoj Liberálních demokratů a to od vzniku Liberální strany a Sociálně demokratické strany a jejich následného spojení. Práce se také zabývá mocí strany a to jak v minulosti, tak dnes. Závěr práce rozebírá současné postavení a preference Liberálních demokratů a jejich vyhlídky do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to describe the history and the development of the Liberal Democrats from the origin of the Liberal Party and the Social Democratic Party and their merge. The thesis also describes the power of the party in the past and present. The end of the thesis follows current position of the Liberal Democrats and their plans for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAN) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAK-avlcek.pdfPlný text práce911,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek V.pdfPosudek vedoucího práce90,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek O.pdfPosudek oponenta práce114,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek P.pdfPrůběh obhajoby práce42,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.