Název: Plzeňská papírna rodiny Piette
Další názvy: The Pilsner Papermill of the Family Piette
Autoři: Sýkorová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9615
Klíčová slova: papír;papírna;rodina Piette;Plzeň;Křižík-Piette oblouková lampa;výroba papíru;Ludvík Piette;papírenství
Klíčová slova v dalším jazyce: paper;papermill;Piette family;Pilsen;Křižík-Piette arc lamp;paper production;Ludvík Piette;papermaking
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá plzeňskou papírnou rodiny Piette. V teoretické části bylo nutno vytvořit přehled o pokroku v papírenství a použití různých materiálů pro jeho výrobu. Dále se práce věnuje rozšíření výroby papíru na evropské úrovni a také v českém prostředí. Hlavní část práce je zaměřena na historii rodiny Piette, především pak na činnost plzeňské papírny ve vztahu k rodině Piette. Závěrečná část se zabývá novějšími dějinami papírny do roku 1946.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the Pilsen mill of family Piette. In the theoretical part was necessary to create a complete summary of the progress in papermaking and the use of different types of materials for its production. The thesis is devoted to expanding of paper production at the European level and also in the Czech environment. The main part focuses on the history of Piette family, especially the activities of Pilsen mill in relation to Piette family. The final section deals with newer history of the mill to the 1946.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Plzenska papirna rodiny Piette - Katerina Sykorova.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova V.pdfPosudek vedoucího práce110,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova O.pdfPosudek oponenta práce108,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9615

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.