Název: Obora a kostel Všech svatých v Horšově
Další názvy: Park and the Church of All Saints in Horšov
Autoři: Ledvinová, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9628
Klíčová slova: Horšov;kostel;obora;naučná stezka;pracovní listy;Trauttmansdorffové;Annaburg;statek
Klíčová slova v dalším jazyce: Horšov;church;deer-park;nature trail;workbook;Trauttmansdorff;Annaburg;farm
Abstrakt: Práce zahrnuje kapitoly o historii kostela Všech svatých, obory i samotného Horšova. Dále mapuje současný stav památek, jejich vývoj a plány do budoucna. Současný stav památek dokumentuje na základě velkého množství fotografií. Diplomová práce obsahuje praktickou část, která je ve formě pracovního sešitu a slouží jak dětem tak i dospělým.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes particular chapters, all of them dealing with the history of the All Saints´ Church, deer-park and the village Horšov. Next it presents the contemporary situation of historical sights, their changes, their development and plans for the future. The current situation of historic landmarks is described by lots of photographs. My diploma thesis contains the practical part which serves as the extension of the nature trail running through the deer-park. This practical part is in the form of workbook and it can be used not just by children, but also adults.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP J. Ledvinova 2013.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova V.pdfPosudek vedoucího práce68,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova O.pdfPosudek oponenta práce85,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova P.pdfPrůběh obhajoby práce46,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.