Title: Internationale Messen in Deutschland. Vergleichende Analysen ausgewählter Werbeträger
Other Titles: International fairs in Germany. Comparative analysis of selected advertising materials
Authors: Šnajdrová, Aneta
Advisor: Heitz, Gisela
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9654
Keywords: reklamní nosiče;veletrh;kniha;e-book;knižní trh;Frankfurt nad Mohanem;analýza;brožury;letáky
Keywords in different language: advertising media;fair trade;e-book;book market;Frankfurt;analysis;brochures;leaflets;book
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných reklamních nosičů na mezinárodních veletrzích v Německu. Pro tuto analýzu byl vybrán knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem a knižní veletrh v Lipsku. První část práce se zaměřuje na veletrhy obecně, vysvětluje základní pojmy a dělení veletrhů. Poté se věnuje historii obou veletrhů a také hodnotí jejich minulý ročník. Praktická část analyzuje a srovnává vybrané materiály, a to jak po jazykové, tak i po vizuální stránce. Závěrem je zmíněna problematika nových digitálních trendů na německém knižním trhu a odhady jeho budoucího vývoje.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of selected advertising media in international trade fairs in Germany. For this analysis was selected book fair in Frankfurt and book fair in Leipzig. The first part focuses on fairs in general, explains the basic concepts of a fair division. Then the part devotes to the history of both fairs and evaluates their last year. The practical part analyzes and compares selected materials according to the language and visual acpects.. In conclusion, the thesis refers to the problem of the new digital trends on the German book market and forecasts of its future development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Internationale Messen in Deutschland. Vergleichende Analysen ausgewahlter Werbetrager,.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Snajdrova - Heitz.JPGPosudek vedoucího práce181,5 kBJPEGThumbnail
View/Open
Snajdrova - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce166,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Snajdrova.JPGPrůběh obhajoby práce96,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.