Název: Internationale Messen in Deutschland. Vergleichende Analysen ausgewählter Werbeträger
Další názvy: International fairs in Germany. Comparative analysis of selected advertising materials
Autoři: Šnajdrová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Heitz, Gisela
Oponent: Smolíková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9654
Klíčová slova: reklamní nosiče;veletrh;kniha;e-book;knižní trh;Frankfurt nad Mohanem;analýza;brožury;letáky
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising media;fair trade;e-book;book market;Frankfurt;analysis;brochures;leaflets;book
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných reklamních nosičů na mezinárodních veletrzích v Německu. Pro tuto analýzu byl vybrán knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem a knižní veletrh v Lipsku. První část práce se zaměřuje na veletrhy obecně, vysvětluje základní pojmy a dělení veletrhů. Poté se věnuje historii obou veletrhů a také hodnotí jejich minulý ročník. Praktická část analyzuje a srovnává vybrané materiály, a to jak po jazykové, tak i po vizuální stránce. Závěrem je zmíněna problematika nových digitálních trendů na německém knižním trhu a odhady jeho budoucího vývoje.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the analysis of selected advertising media in international trade fairs in Germany. For this analysis was selected book fair in Frankfurt and book fair in Leipzig. The first part focuses on fairs in general, explains the basic concepts of a fair division. Then the part devotes to the history of both fairs and evaluates their last year. The practical part analyzes and compares selected materials according to the language and visual acpects.. In conclusion, the thesis refers to the problem of the new digital trends on the German book market and forecasts of its future development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAG) / Bachelor´s works (DGS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Internationale Messen in Deutschland. Vergleichende Analysen ausgewahlter Werbetrager,.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova - Heitz.JPGPosudek vedoucího práce181,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Snajdrova - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce166,39 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Snajdrova.JPGPrůběh obhajoby práce96,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.