Název: Angela Merkels Sicht der Rolle Deutschlands in Europa. Analyse ausgewählter Texte
Další názvy: Angela Merkel´s view of the role of Germany within Europe. Analysis of selected texts
Autoři: Kurzová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Heitz, Gisela
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9655
Klíčová slova: Angela Merkel;německá kancléřka;CDU;Německo;Evropa;Evropská unie;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Angela Merkel;chancellor of Germany;CDU;Germany;Europe;European union;analysis
Abstrakt: Das Hauptthema dieser Bachelorarbeit ist Angela Merkels Sicht der Rolle Deutschlands in Europa. Das Ziel der Bachelorarbeit besteht darin, anhand der Analyse von ausgewählten Texten herauszuarbeiten, wie Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin die Rolle Deutschlands in Europa sieht. Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert. Der erste Hauptteil (Kapitel 2) ist Angela Merkels Biografie, der CDU als Partei der europäischen Einigung und Merkels Vorgänger, Konrad Adenauer und Helmut Kohl, gewidmet. Im zweiten Hauptteil (Kapitel 3) wurde Analyse von vier ausgewählten Merkels Reden durchgeführt. Der dritte Hauptteil (Kapitel 4) fasst Angela Merkels Sicht der Rolle Deutschlands in Europa unter verschiedenen Aspekten und sprachliche Äußerungen anhand der Analyse zusammen.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of this bachelor thesis is Angela Merkel's view of the role of Germany within Europe. The aim of the thesis is to work out, how Angela Merkel as the Chancellor of Germany sees the role of Germany within Europe, on the basis of selected texts. The thesis is divided into three main parts. The first main part (chapter 2) deals with Angela Merkel's biography, the CDU as a party of the European unification and Merkel's predecessors, Konrad Adenauer and Helmut Kohl. Four selected Merkel's speeches were analysed in the second main part (chapter 3). The third main part (chapter 4) summarizes Angela Merkel's view of the role of Germany within Europe and language expressions on the basis of the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kurzova.pdfPlný text práce768,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kurzova - Heitz.JPGPosudek vedoucího práce432,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kurzova - Kucera.jpgPosudek oponenta práce464,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kurzova.JPGPrůběh obhajoby práce111,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9655

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.