Název: Kommentierte Übersetzung eines medizinischen Fachtextes
Další názvy: Professional translation with commentary
Autoři: Krucká, Jana
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Smolíková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9657
Klíčová slova: překlad;modelový čtenář;autor;německý jazyk;odborný text;odborné termíny;dětská mozková obrna;reflexy
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;model reader;author;german language;technical text;technical terms;cerebral palsy;reflexes
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu, zejména pak překladu odborného textu. Nejprve je teoreticky popsán proces překladu, dále pak autor a vybrané dílo. Následuje praktická část - překlad zvoleného textu a glosář. Překlad je poté komentován se zaměřením na lingvistické obtíže vzniklé při překladu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with theory and praxis of translation, particularly of translation of a technical text. First, the translation process is described followed by the description of the author and the chosen text. Ensues the practical part - the translation of the chosen text and glossary. These are commented on in the commentary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
celaBP.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krucka - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce166,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krucka - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce172,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Krucka.JPGPrůběh obhajoby práce101,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.