Title: Kommentierte Übersetzung eines medizinischen Fachtextes
Other Titles: Professional translation with commentary
Authors: Krucká, Jana
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9657
Keywords: překlad;modelový čtenář;autor;německý jazyk;odborný text;odborné termíny;dětská mozková obrna;reflexy
Keywords in different language: translation;model reader;author;german language;technical text;technical terms;cerebral palsy;reflexes
Abstract: Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu, zejména pak překladu odborného textu. Nejprve je teoreticky popsán proces překladu, dále pak autor a vybrané dílo. Následuje praktická část - překlad zvoleného textu a glosář. Překlad je poté komentován se zaměřením na lingvistické obtíže vzniklé při překladu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with theory and praxis of translation, particularly of translation of a technical text. First, the translation process is described followed by the description of the author and the chosen text. Ensues the practical part - the translation of the chosen text and glossary. These are commented on in the commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
celaBP.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Krucka - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce166,95 kBJPEGThumbnail
View/Open
Krucka - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce172,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Krucka.JPGPrůběh obhajoby práce101,74 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.