Title: Die Werbesprache als Instrument der Beeinflussung der Verbraucher
Other Titles: Language of advertising as a tool for impacting consumer's behaviour
Authors: Trefná, Denisa
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9658
Keywords: reklama;spotřebitel;slogan;jazyk reklamy;jazykové hry;šokující reklama
Keywords in different language: advertisement;consumer;slogan;language of advertising;pun;radical advertising
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce je jazyk reklamy jako nástroj k ovlivnění spotřebitele. Teoretická část se zabývá reklamou a jejím vztahem k osobnosti spotřebitele,dále je charakterizován jazyk reklamy a jeho specifika. Praktická část se zaměřuje na zkoumání jazyka reklamy v rámci šokující reklamy, který je tvořen jak jazykovými, tak nejazykovými prostředky, za účelem dosažení změny určitých postojů u cílové skupiny. Cílem práce bylo, analyzovat jazyk reklamy užitý ve vybraných německých a českých reklamních spotech, spadajících do kategorie šokující reklamy.
Abstract in different language: This thesis deals with the language of advertising, which is used as a tool for impacting consumer´s behaviour. The theoretical part describes the relationship between advertisement and consumer,defines the language of advertising and it´s particularity. The practical part focuses on examination of language used within radical advertising, which consists of linguistic and non-linguistic tools, to reach the change an attitude of the target group. The main goal of these thesis was to analyse the language of advertising used in german and czech radical commercials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Trefna.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Trefna1 - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce380,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Trefna1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce572,13 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Trefna.JPGPrůběh obhajoby práce135,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.