Název: Die Werbesprache als Instrument der Beeinflussung der Verbraucher
Další názvy: Language of advertising as a tool for impacting consumer's behaviour
Autoři: Trefná, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Wagnerová, Marina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9658
Klíčová slova: reklama;spotřebitel;slogan;jazyk reklamy;jazykové hry;šokující reklama
Klíčová slova v dalším jazyce: advertisement;consumer;slogan;language of advertising;pun;radical advertising
Abstrakt: Hlavním tématem této bakalářské práce je jazyk reklamy jako nástroj k ovlivnění spotřebitele. Teoretická část se zabývá reklamou a jejím vztahem k osobnosti spotřebitele,dále je charakterizován jazyk reklamy a jeho specifika. Praktická část se zaměřuje na zkoumání jazyka reklamy v rámci šokující reklamy, který je tvořen jak jazykovými, tak nejazykovými prostředky, za účelem dosažení změny určitých postojů u cílové skupiny. Cílem práce bylo, analyzovat jazyk reklamy užitý ve vybraných německých a českých reklamních spotech, spadajících do kategorie šokující reklamy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the language of advertising, which is used as a tool for impacting consumer´s behaviour. The theoretical part describes the relationship between advertisement and consumer,defines the language of advertising and it´s particularity. The practical part focuses on examination of language used within radical advertising, which consists of linguistic and non-linguistic tools, to reach the change an attitude of the target group. The main goal of these thesis was to analyse the language of advertising used in german and czech radical commercials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Denisa Trefna.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trefna1 - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce380,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Trefna1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce572,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Trefna.JPGPrůběh obhajoby práce135,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.