Title: Deutsche und tschechische Phraseologismen im Vergleich (kontrastive Analyse ausgewählter Beispiele)
Other Titles: German and Czech Phrasemes (Contrastive Analysis of Selected Examples)
Authors: Kopecká, Adéla
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Pekárová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9665
Keywords: frazeologismy;čeština;části těla;němčina;ekvivalence;konotace;polysémie
Keywords in different language: phrasemes;czech language;body parts;german language;equivalence;connotation;polysemy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním vybraných německých frazeologismů (obsahujících komponent určité části těla) s jejich českými ekvivalenty. Cílem práce je nalézt k vybraným německých frazeoologismům vhodný ekvivalent v českém jazyce a určit míru jejich ekvivalence. Práce také představuje výsledky dotazníkového šetření, jež bylo směřováno na německé a české vysokoškolské studenty a které zkoumá všeobecnou znalost a frekvenci používání těchto frazeologismů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on comparison of selected German phrasemes - including some particular body parts - and their Czech equivalents. The aim of this thesis is to find an appropriate equivalent to selected German phrasemes in Czech and to determine the degree of their equivalence. The bachelor thesis also presents the results of a questionnaire survey targeted at Czech and German university students that examines general knowledge and frequency of use of those phrasemes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kopecka.pdfPlný text práce11,49 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka - Smolikova.JPGPosudek vedoucího práce173,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kopecka - oponent.jpgPosudek oponenta práce369,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce86,68 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.