Název: Projekty pro podporu výuky informatiky na ZŠ
Další názvy: Projects for support of Project-Based Learning for ICT at Elementary school level
Autoři: Ondrejčík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hodinář, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9669
Klíčová slova: projekt;projektová výuka;základní škola;informatika;web;švp;školní vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project-based learning;pbl;elementary school;ict;web;website;school education program
Abstrakt: Tato práce popisuje definici pojmu projektová výuka a také její klíčové elementy. Obsahuje hodnocení českých i zahraničních webů, které se zaměřují na projektovou výuku a které obsahují projekty pro podporu výuky informatiky na základní škole. V této práci hodnotíme školy podle jejich přístupu k projektové výuce, tak jak ho popisují ve svých ŠVP. Součástí této práce jsou také dva nové projekty pro podporu výuky informatiky na ZŠ, které jsme vytvořili.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes definition of a term Project-Based Learning and its key elements. It includes rating of Czech and foreign websites that are focused on PBL and contain projects for ICT classes at Elementary school level. In this thesis, we rate schools according to their attitude towards PBL as they describe it in their School Education Programs. Also two new projects were created by us as a component of this thesis, to support PBL in ICT classes at Elementary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jakub_Ondrejcik.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrejcik - ved..pdfPosudek vedoucího práce80,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POSUDEK_BP - Ondrejcik J. (2013)-1.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrejcik - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9669

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.