Title: Projekty pro podporu výuky informatiky na ZŠ
Other Titles: Projects for support of Project-Based Learning for ICT at Elementary school level
Authors: Ondrejčík, Jakub
Advisor: Hodinář, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9669
Keywords: projekt;projektová výuka;základní škola;informatika;web;švp;školní vzdělávací program
Keywords in different language: project;project-based learning;pbl;elementary school;ict;web;website;school education program
Abstract: Tato práce popisuje definici pojmu projektová výuka a také její klíčové elementy. Obsahuje hodnocení českých i zahraničních webů, které se zaměřují na projektovou výuku a které obsahují projekty pro podporu výuky informatiky na základní škole. V této práci hodnotíme školy podle jejich přístupu k projektové výuce, tak jak ho popisují ve svých ŠVP. Součástí této práce jsou také dva nové projekty pro podporu výuky informatiky na ZŠ, které jsme vytvořili.
Abstract in different language: This thesis describes definition of a term Project-Based Learning and its key elements. It includes rating of Czech and foreign websites that are focused on PBL and contain projects for ICT classes at Elementary school level. In this thesis, we rate schools according to their attitude towards PBL as they describe it in their School Education Programs. Also two new projects were created by us as a component of this thesis, to support PBL in ICT classes at Elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jakub_Ondrejcik.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Ondrejcik - ved..pdfPosudek vedoucího práce80,01 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_BP - Ondrejcik J. (2013)-1.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Ondrejcik - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.