Název: Správa fotografií v aplikacích Adobe, Zoner a Picasa
Další názvy: Photo management in Adobe, Zoner and Picasa applications
Autoři: Tomanová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Simbartl, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9673
Klíčová slova: hromadná správa fotografií;metadata;EXIF;IPTC;XMP;ICC profil;webová galerie;Adobe Photoshop Bridge CS5;Zoner Photo Studio 15 PRO;Picasa 3
Klíčová slova v dalším jazyce: mass photo management;metadata;EXIF;IPTC;XMP;ICC profile;web gallery;Adobe Photoshop Bridge CS5;Zoner Photo Studio 15 PRO;Picasa 3
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje tři různé správce fotografií. Jedná se o programy Zoner Photo Studio 15 PRO, Adobe Photoshop Bridge CS5 a Picasa 3. Cílem této práce je se s vybranými programy seznámit. Hlavní důraz je kladen na práci s metadaty, propojení s webovými galeriemi a hromadnou správu fotografií. Na všech programech jsou provedeny stejné úkony, jejichž výsledky jsou následně porovnány. V závěru práce jsou shrnuty výhody a nevýhody každého z programů. Dále následuje doporučení programu vhodného pro různě náročné uživatele a to s ohledem na všechny parametry od jednoduchosti, přehlednosti, funkčnosti až po cenu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents three different photo manager programs. These selected programs are Zoner Photo Studio 15 PRO, Adobe Photoshop Bridge CS5 and Picasa 3. The aim of this thesis is the introduction with the selected programs. The emphasis is placed especially on the work with metadata, interconnection of the software with websites galleries and a mass photo management. With all programs were made the same tasks, whose results were then compared. The conclusion summarizes the advantages and disadvantages of each program. This is followed by recommendations of the program suitable for various demanding user and with respect to all the parameters, from the simplicity, clarity and functionality to the price.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomanova_BP_Sprava_fotografii.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova-posudekBP-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce501,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova_BP_hodnoceni_posudek_oponent_Filipi_2013.pdfPosudek oponenta práce238,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9673

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.