Název: O původu pojmenování v rozvrhu Platónovy filosofie
Další názvy: On the origin of naming in Plato´s philosophy
Autoři: Klášterková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Boháček, Kryštof
Oponent: Schuster, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9694
Klíčová slova: konvencionalismus;naturalismus;etymologie;Kratylos
Klíčová slova v dalším jazyce: convencionalism;naturalism;etymology;Cratylus
Abstrakt: Práce je věnována úloze jazyka a jména ve sporu naturalismu a konvencialismu o původu jmen i v epistemologickém a ontologickém konceptu Platónovy filosofie se zretelem k moderním diskuzím na půdě filosofie jazyka na základě dialogu Kratylos a s ohledem na Platónův Sedmý list a dialog Theaitétos.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of the diploma thesis is focused on the role of the language and the name in the naturalism vs. convecionalism points of view on the origin of the names even in epistemological and ontological concept of Plato´s philosophy with the consideration the modern discusions within the language philosophy based on the Cratylos´ dialog and considering Plato´s The Seventh List and Theaetetus dialog.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPnacistoA.pdfPlný text práce555,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klasterkova_Bohacek.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
DP_Klasterkova Marketa_oponent_2013.docxPosudek oponenta práce59,71 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Klasterkova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce563,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.