Název: Komparace českého a chorvatského důchodového systému
Další názvy: Comparison of pension systems in the Czech Republic and in Croatia
Autoři: Ambrožová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Dolejš, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9831
Klíčová slova: důchodový systém;individuální úspory;Chorvatsko;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: pension system;individual savings;Croatia;Czech republic
Abstrakt: Práce se zabývá důchodovými systémy a možností individuálního bezúčelového zhodnocení prostředků v České republice a Chorvatsku. Cíle této práce jsou provedení analýz obou důchodových systémů, jejich vzájemná komparace a také provedení analýz a zhodnocení možnosti individuálních úspor v obou zemích. V začátku práce jsou obecně charakterizovány důchodové systémy a jejich rozdělení. Dále se práce věnuje analýze českého důchodového systému, jeho vývoji a jeho současnému stavu. Po té je analyzován chorvatský důchodový systém, jeho vývoj od transformace ekonomiky k současnému stavu a současný stav. Současné stavy obou systémů jsou komparovány ve všech pilířích systému. Dalším bodem práce je analýza a zhodnocení individuální možnosti úspor v obou zemích. Práce je zakončena zhodnocením a doporučeními pro obě země vyplýváními z provedených analýz a komparací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with pension systems and the possibility of individual non-purpose appreciation of financial resources in the Czech Republic and Croatia. The objectives of the thesis are to conduct an analysis of the two pension systems, to compare them, as well as to analyze and assess the possibilities of individual savings in both countries. At the beginning of the thesis, a general characterization of the two pension systems and their division is laid out. Next, the thesis focuses on an analysis of the Czech pension system, its development and present state. Further, the thesis contains an analysis of the Croatian retirement system, its development from the transformation of the economy to date, and its present state. The current state of the two systems is compared in terms of all the pillars of the pension systems. Another focus area is an analysis and assessment of the options of individual savings appreciation in the two countries. The thesis concludes with an evaluation and recommendations for both countries resulting from the analyses and comparisons conducted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Ambrozova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ambrozova.pdfPosudek vedoucího práce798,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ambrozova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce847,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ambrozova.PDFPrůběh obhajoby práce181,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.