Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomiczková, Světlana
dc.contributor.authorŽáková, Jaroslava
dc.contributor.refereeHonzík, Lukáš
dc.date.accepted2013-06-20
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:57Z
dc.date.available2011-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-22
dc.identifier48797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9838
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na výuku geometrických zobrazení na zá- kladní a střední škole za pomoci dynamického softwaru Geogebra. V rámci práce jsou sestaveny a ovřeny pracovní listy na osovou a středovou souměrnost. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je věnována základním pojmům týkající se všech geometrických zobrazení.Druhá kapitola mapuje geometrické softwary používané u nás z hlediska jejich výhod a nevýhod při užívání ve školách. V třetí a čtvrté kapitole jsou uvedeny vlastnosti osové a středové souměrnosti, řešení a komentáře k pracovním listům, které jsou v příloze práce. Pátá kapitola je pojata jako námět na práci s nadanými žáky, obsahuje zadání pro středoškolskou odbornou činnost a ukázku dvou prací, které vznikly od mým vedením.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeometrická zobrazenícs
dc.subjectGeoGebracs
dc.subjectpracovní listycs
dc.titleVyužití softwaru dynamické geometrie při výuce geometrických zobrazenícs
dc.title.alternativeUse of the software of dynamic geometry while teaching about geometric projectionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of the thesis is teaching about geometric projections at primary and secondary schools using the dynamic software Geogebra. The worksheets on axial and central symmetries form the part of the work. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the key words concerning all geometric projections. The second one is the survey of geometric software used in our country from the point of view of their advantages and disadvantages when used at schools. The third and the fourth chapters focus on the properties of axial and central symmetries, solutions and explanations to the worksheets that form the supplement of the work. The fth part of the work is kind of a suggestion for working with talented students, it includes the assignments for secondary schools and the extracts of two projects worked out under my supervision.en
dc.subject.translatedgeometric projectionen
dc.subject.translatedGeoGebraen
dc.subject.translatedworksheetsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dip_prace.pdfPlný text práce11,67 MBAdobe PDFView/Open
PV-Zakova.pdfPosudek vedoucího práce173,69 kBAdobe PDFView/Open
PO-Zakova.pdfPosudek oponenta práce162,47 kBAdobe PDFView/Open
O-Zakova.pdfPrůběh obhajoby práce43,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.