Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDaněk, Josef
dc.contributor.authorFraňková, Pavla
dc.contributor.refereePultarová, Ivana
dc.contributor.refereeVaněk, Petr
dc.contributor.refereeLukáš, Dalibor
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:56Z
dc.date.available2011-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:56Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-22
dc.identifier48811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9841
dc.description.abstractZabýváme se geometrickým multigridem s agresivním zhrubováním a polynomiálním hlazením. Podáme stručný úvod do metody konečných prvků a multigridu. V další části implementujeme multigrid v Matlabu. Analyzujeme hlavní části programu s ohledem na rychlost výpočtu. Také je provedena implementace ve Fortranu 90, která umožňuje počítat zjemňování sítě a asemblování hrubící matice najednou. Výsledky článku Vaněk, P., Brezina,M.: Nearly Optimal Convergence Result for Multigrid with Aggresive Coarsening and Polynomial Smoothing byly numericky prokázány na několika příkladech.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeometrický multigridcs
dc.subjectpolynomiální hladičcs
dc.subjectagresivní zhrubovánícs
dc.subjectiterační metodycs
dc.titleProblematika agresivního zhrubování v metodě multigridu \nl pro eliptické problémy ve 2Dcs
dc.title.alternativeMultigrid with aggressive coarsening for elliptic problems in 2Den
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedWe deal with the geometrical multigrid with aggressive coarsening and polynomial smoothing. We give a brief introduction to the finite elements method and geometric multigrid. We implement the multigrid solver in Matlab. Our main task is to prove results of Vaněk, P., Brezina,M.: Nearly Optimal Convergence Result for Multigrid with Aggresive Coarsening and Polynomial Smoothing numerically. We analyze the main parts of the problem and try to make them more effective. We also implement the problem in Fortran 90 code, so that we could refine the mesh and compute the coarsening matrix at the same time.en
dc.subject.translatedgeometric multigriden
dc.subject.translatedpolynomial smoothersen
dc.subject.translatedaggressive coarseningen
dc.subject.translatediterative methodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
PV-Frankova.pdfPosudek vedoucího práce194,29 kBAdobe PDFView/Open
PO-Frankova.pdfPosudek oponenta práce638,39 kBAdobe PDFView/Open
O-Frankova.pdfPrůběh obhajoby práce65,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.