Název: Přesné řešení transformace souřadnicových referenčních systémů pomocí PostGIS
Další názvy: The Accurate Solution to the Transformation of the Coordinate Reference Systems Using PostGIS
Autoři: Chlup, Ondrej
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jan
Oponent: Cajthaml, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9855
Klíčová slova: transformace;NTv2;grid;systém jednotné sítě trigonometrické a katastrální;evropský terestrický referenční systém 1989;PostGIS;ArcGIS;GDAL;geografické informační systémy;thin plate spline
Klíčová slova v dalším jazyce: transformation;NTv2;grid;unified network system and trigonometric cadastral;european terrestrial reference system 1989;PostGIS;ArcGIS;GDAL;geographical information systems;thin plate spline
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena realizaci výpočtu přesné transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK a~ETRS89 a~využití získaných transformačních koeficientů pro přesné transformace v~prostředí GIS. Přesná transformace je vypočtena na základě metody gridu, kdy je využito gridu pro metodu NTv2. V~práci je dále celkově shrnuta problematika souřadnicových systémů a~transformací. Realizace výpočtu přesné transformace je uskutečněna pomocí databázového software PostgreSQL s~nadstavbou pro prostorová data PostGIS. Pro maticové výpočty je využito propojení databáze se statistickou knihovnou R. Získané výsledky vypočtené transformace jsou testovány na sedmi lokálních územích v~ČR, kdy výsledky testů potvrdily tzv. geodetickou přesnost transformace. Vypočtený transformační grid je možné využít buď pro GIS software, který využívá prostředí knihovny PROJ.4, nebo v~prostředí ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the Mater thesis is to realize a~precise transformation between the S-JTSK coordinate system and the ETRS89 coordinate system. Then there is possible to use the calculated key of transformation for a~precise transformation in a~GIS software. The calculation of precise transformation is realized on grid-based method NTv2. There is a~summary of coordinate reference systems and transformation in the Master thesis. The calculation of transformation is realized using relational database management system PostgreSQL and its spatial extender PostGIS. There is used a~statistical library R which was used as an extender for PostgreSQL for solving matrices. Achieved results of transformation are tested at seven local areas in the Czech Republic and they proved the position accuracy of transformation in an order of centimetres. The calculated transformation grid is possible to use either in a~GIS software using PROJ.4 library or in an ArcGIS environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce7,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Chlup.pdfPosudek vedoucího práce112,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Chlup.pdfPosudek oponenta práce174,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Chlup.pdfPrůběh obhajoby práce32,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.