Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomášcs
dc.contributor.authorKučinská, Kateřinacs
dc.contributor.refereeValeš, Lukášcs
dc.date.accepted2013-05-22cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:11Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:11Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier49006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9857
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na celkový přehled vyšších územně samosprávných celků v České republice. Pozornost je především věnována postavení a působnosti krajů. Úvodní část se zabývá vymezením nejdůležitějších pojmů, které souvisí s krajským zřízením. Včetně obecné charakteristiky obcí. Součástí úvodní části je také historický vývoj krajské správy, včetně reformy veřejné správy. Dále je práce zaměřena na právní úpravu územně samosprávných celků, zejména na zákon o krajích. Podstatnou částí diplomové práce je krajské zřízení, jeho charakteristika, postavení, právní úprava a především samostatná a přenesená působnost, včetně působnosti jeho orgánů. Cílem této práce je poskytnout čtenářům celkový pře hled o krajích se zaměřením na jejich postavení a působnost.cs
dc.format58 s. (100 778), přílohy 9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsprávní právocs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectúzemní členěnícs
dc.subjectkrajské zřízenícs
dc.subjectorgány krajecs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectpostavení krajecs
dc.subjectkontrola a dozor nad činností krajecs
dc.titlePostavení a působnost krajů v ČRcs
dc.title.alternativeThe status and scope of regions in the Czech republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the overview of higher territorially self-governing units in the Czech Republic. The attention is primarily devoted to the position and competence of regional authorities. The introductory part deals with the specification of key concepts related to the regional constituting, including the general characteristic of municipalities. Historical development of the regional administration, including its reform is part of the introductory part as well. Furthermore, the thesis is concentrated to the legislation of territorially self-governing units, particularly the Regional Authority Act. The substantial part of my thesis is regional system of government, its characteristic, position, legislation and primarily the independent and devolved power, including that of its organs. The aim of this thesis is to provide the readers with an overview of regional authorities with focusing on their position and competence.en
dc.subject.translatedadministrative lawen
dc.subject.translatedadministrationen
dc.subject.translatedterritorial self-governmenten
dc.subject.translatedterritorial subdivisionen
dc.subject.translatedregional constitutingen
dc.subject.translatedregional bodiesen
dc.subject.translatedindependent poweren
dc.subject.translateddevolved poweren
dc.subject.translatedposition of the regional authorityen
dc.subject.translatedinspection and supervision of regional authoritiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Postaveni a pusobnost kraju v CR.pdfPlný text práce991,75 kBAdobe PDFView/Open
Kucinska - posudek ved.pracePosudek vedoucího práce405,11 kBUnknownView/Open
Kucinska - oponent DP.pdfPosudek oponenta práce395,8 kBAdobe PDFView/Open
Kucinska - protokol DPPrůběh obhajoby práce291,29 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.