Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreis, Jiří
dc.contributor.authorKašáková, Alena
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:26Z-
dc.date.available2011-06-17cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:26Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-25
dc.identifier47009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9868
dc.description.abstractNázev práce je Prácheňský mikroregion: analýza potenciálu cestovního ruchu a návrh aktualizace rozvoje mikroregionu. Práce se zabývá analýzou potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých obcích Prácheňska. Na základě dotazníkového šetření byly sestaveny kartogramy potenciálu pro cestovní ruch v mikroregionu. Z výzkumu vyplynulo, že největšího potenciálu dosáhlo město Horažďovice. Celkově je potenciál v Prácheňském mikroregionu na nízké úrovni, ale má celkem velký potenciál pro jeho rozvoj. V závěru práce byla navržena aktualizace rozvoje mikroregionu ? v části, jež se zabývá cestovním ruchem.cs
dc.format59 s., xxi s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectpotenciál cestovního ruchucs
dc.subjectlokalizační předpokladycs
dc.subjectPrácheňský mikroregioncs
dc.subjectPrácheňskocs
dc.subjectPrácheňcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjecthodnocenícs
dc.titlePrácheňský mikroregion: analýza potenciálu cestovního ruchu a návrh aktualizace rozvoje mikroregionucs
dc.title.alternativeThe Prachensky microregion: a tourism potential analysis and an update of development of microregion´s proposalen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe title of my work is The Prachensky microregion: a tourism potential analysis and an update of development of microregion´s proposal. This bachelor thesis analysis the potential of tourism in the villages of Prachensko. Based on the survey were compiled cartograms potential for tourism in the microregion. The research showed that the greatest potential reached by the city Horazdovice. Overall, the potential for microregion Prachensko at a low level, but has quite a potential for its development. The conclusion was proposed to update of development of microregion´s in part, which deals with tourism.en
dc.subject.translatedthe tourismen
dc.subject.translatedteh potential of tourismen
dc.subject.translatedcontions lokalizacionen
dc.subject.translatedPrachensky microregionen
dc.subject.translatedPrachenskoen
dc.subject.translatedPrachenen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedevaluationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kasakova_Alena_2013.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
kasakova v.pdfPosudek vedoucího práce613,37 kBAdobe PDFView/Open
kasakova o.pdfPosudek oponenta práce899,51 kBAdobe PDFView/Open
kasakova.pdfPrůběh obhajoby práce169,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.