Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPecháčková, Sylvie
dc.contributor.authorHrušková, Iva
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:28Z-
dc.date.available2012-10-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-10
dc.identifier55412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9875
dc.description.abstractTato studie je zaměřena na podzemní orgány nejhojnějších rostlin na třech plzeňských nížinných vřesovištích. Sleduje parametry podzemních orgánů, které následně porovnává v rámci jednoho druhu, též s ostatními sledovanými druhy vřesovištních rostlin a mezi jednotlivými lokalitami. Získané poznatky srovnává s odbornou literaturou a vysvětluje možné příčiny nesrovnalostí. Zahrnuje obrazovou dokumentaci vypreparovaných podzemních orgánů. Na základě výzkumu podává základní informace o parametrech podzemních orgánů a vhodné parametry pro další výzkumy. Součástí této bakalářské práce je vypracování herbářových položek podzemních orgánů rostlin, které jsou zařazené do Srovnávací sbírky podzemních orgánů rostlin v Západočeském muzeu v Plzni.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvřesovištěcs
dc.subjectpodzemní orgánycs
dc.subjectkořenycs
dc.subjectoddenkycs
dc.titlePodzemní orgány rostlin nížinných vřesovišťcs
dc.title.alternativeBelowground organs of plants in the lowland heathlandsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn general this study is focused on the belowground organs of plants which are the most common in a three heathlands near Pilsen. First of all the study observes the parameters of belowground organs, which are after that compared within one species to other species in a heathlands and between three localities, and finally it compares the results of study to non-fiction literature and explains possible causes of optionally discrepancies. Furthermore the study includes pictorial documentation of belowground organs. According the research the study also provides basic information about the belowground organs and gives the appropriate parameters for the next research. In addition to this Bachelor?s thesis, there is a herbarium of belowground organs, which is included in the Comparative collection of belowground organs in the West Bohemian Museum in Pilsen.en
dc.subject.translatedheathlandsen
dc.subject.translatedbelowgroud organsen
dc.subject.translatedrootsen
dc.subject.translatedrhisomesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP HRUSKOVA.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
HRUSKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce987,51 kBAdobe PDFView/Open
HRUSKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
hruskova p.pdfPrůběh obhajoby práce158,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.