Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNesvadbová, M
dc.contributor.authorPospíšilová, Jana
dc.contributor.refereeHorová, Jana
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:42Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:42Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49507
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9892
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem výživy na průběh gravidity, na porodní hmotnost novorozence, angažovaností porodních asistentek v edukaci žen o zdravé výživě. Dále popisuje vitaminové suplementy a těhotenské obtíže. Praktická část balakářské práce řeší kvantitativní výzkum pomocí otevřeného dotazníku, který porovnává dvě skupiny žen, jež mají odlišný vztah ke zdravé výživě.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectgestacecs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectstravovánícs
dc.subjectobtížecs
dc.titleVliv výživy na průběh graviditycs
dc.title.alternativeNutrition Influence on Process of Pregnancyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedMy bachelor work concerus in nutrition influence during pregnancy, of birth weight of newborn babies, of midwives involvement in edukation of women about heathy diet. Then it describes vitamine suplements and gravidity troubles. Practical part of my work deals with qualititave exploration by means of an open questuinnaire, with compares two groups of women, who have different relation to heathy diet.en
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedgestationen
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translateddieten
dc.subject.translatedtroubleen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Pospisilova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,1 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce93,91 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce423,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.