Název: Spokojenost pacientů s podáváním vstupních informací ve zdravotnickém zařízení
Další názvy: Patient Satisfaction with the Administration of the entry of Information in health Care facilities
Autoři: Drtinová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9904
Klíčová slova: pacien;spokojenost;zdravotnické zařízení;přijímající proces;zdravotnický pracovník
Klíčová slova v dalším jazyce: patient;satisfaction;medical facilities;admission process;medical staff
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na vymezení pojmu spokojenost, na její modely a formy zjišťování. Dále popisuje přijímající proces pacienta k hospitalizaci a všechny aspekty, které nástup pacienta k hospitalizaci doprovázejí, jako např. seznámení s právy a povinnostmi pacienta, možnost využití nadstandardních služeb, regulační poplatky, stížnosti atd. Cílem mého průzkumného šetření bylo zjistit míru spokojenosti pacientů s přijímajícím procesem k hospitalizaci a tedy i spokojenost s podáváním infromací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on demarcation of satisfaction, models of satisfaction and its form of detection. Next, the thesis describes some admission process of patient to hospitalization and all aspects which accompany an onset of patient to hopitalization, form example: datings with the rights and responsibilities of the patient, possibilitiy of using extras services, regulatory fees, complaints, etc. The objective of my exploratory investigation was finding satisfactions rate of patients with the admission process to hospitalization and satisfaction with the reporting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Drtinova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drtinova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce84,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drtinova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce89,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drtinova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce406,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9904

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.