Název: Spokojenost pacientů s dietním systémem ve zdravotnickém zařízení
Další názvy: Patient satisfaction with dietary system in a medical facility
Autoři: Bechyňová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Bláhová, Václava
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9930
Klíčová slova: dietní systém;nutriční péče;potřeba;spokojenost
Klíčová slova v dalším jazyce: diet system;nutritinal care;need;satisfaction
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je spokojenost pacientů s dietním systémem v nemocnici. Práce se skládá s části teoretické a praktické. V teoretické části jsem se zabývala dietním systémem, nutriční péčí v České republice a výživou jako potřebou jedince. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis deals with patient satisfaction with a diet system in hospitals. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with diet system and nutrition care in the Czech Republic as well as nutrition as the need of an individual. The practical part consists of quantitative research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bechynova_lucie_dietni system.pdfPlný text práce596,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechynova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce191,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechynova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce91,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechynova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce71,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.