Title: Spokojenost pacientů s dietním systémem ve zdravotnickém zařízení
Other Titles: Patient satisfaction with dietary system in a medical facility
Authors: Bechyňová, Lucie
Advisor: Bláhová, Václava
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9930
Keywords: dietní systém;nutriční péče;potřeba;spokojenost
Keywords in different language: diet system;nutritinal care;need;satisfaction
Abstract: Tématem bakalářské práce je spokojenost pacientů s dietním systémem v nemocnici. Práce se skládá s části teoretické a praktické. V teoretické části jsem se zabývala dietním systémem, nutriční péčí v České republice a výživou jako potřebou jedince. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis deals with patient satisfaction with a diet system in hospitals. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with diet system and nutrition care in the Czech Republic as well as nutrition as the need of an individual. The practical part consists of quantitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bechynova_lucie_dietni system.pdfPlný text práce596,98 kBAdobe PDFView/Open
Bechynova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce191,28 kBAdobe PDFView/Open
Bechynova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce91,44 kBAdobe PDFView/Open
Bechynova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce71,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.