Název: Funkce sester mentorek v praxi studentů
Další názvy: Function of nurses-mentors in student practises.
Autoři: Němcová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Šubrtová, Ludmila
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9966
Klíčová slova: mentor;mentoring;celoživotní vzdělávání;sestra-školitelka;role sestry
Klíčová slova v dalším jazyce: lifetime education;mentor;mentoring;nurse-mentor;role of a nurse
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se v teoretické části zaměřila na vzdělávání dospělých. Jeho historii i současnost s důrazem na mentorství a mentoring, který je nedílnou součástí naší zdravotnické profese a podle mého názoru přispívá ke zkvalitnění ošetřovatelské péče prostřednictvím vzdělaných všeobecných sester. V praktické části jsem se pokusila zmapovat povědomí sester o sestrách mentorkách, jejich funkci a jejich přínosu pro studenty klinické praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: Theoretical part of this bachelor thesis is focused on adult education. It summarizes the history and the present of adult education and it deals particularly with mentors of nursing students and mentoring, which represents a crucial part of nursing. It is supposed that mentoring helps to improve the quality of nursing via well-educated general nurses. Experimental part plots the general nurses´awareness of mentors of nursing students, describes their scope of employment and their positive influence on clinical praxis' students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka_marketa opravena verze.pdfPlný text práce745,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce74,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce418,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9966

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.