Název: Problematika dětského diabetu mezi 11 - 15 rokem
Další názvy: The problem of diabetes among children from 11 to 15 years
Autoři: Pacandová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Sedláčková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9967
Klíčová slova: diabetes mellitus;edukace pacienta;léčebný režim;dospívání;kompenzace diabetu
Klíčová slova v dalším jazyce: diabetes mellitus;patient education;treatment regimen;adolescence;glycemic control
Abstrakt: Obsahem mé bakalářské práce je studie o onemocnění diabetu mellitu I. typu. Popisuji první příznaky, léčení této choroby z historie až po moderní léčbu této doby. V teoretické části jsou zahrnuty základní poznatky o této chronické nemoci, zvláštní důraz je zaměřen na edukaci dětského diabetika. Ve druhé části popisuji problematiku dětského diabetu u dětí ve věku mezi 11. až 15. rokem, rozvíjím možné problémy a těžkosti spojené s dospíváním. Rovněž se zamýšlím nad možnými cestami, jak pomoci dětskému pacientovi a jeho rodině překlenout toto nesnadné období tak, aby měl svou chorobu pod kontrolou a byl co nejlépe připraven do života.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of my bachelor thesis is the study of the Type I Diabetes Mellitus disease. The focus is on describing the first symptoms and treatment of the disease from both the historical approach to the modern treatment today. The theoretical part covers the basic facts of this chronic disease; a particular emphasis is aimed on the education of children with diabetes. The second part of the thesis discusses the Childhood Diabetes focusing on the age group between 11 and 15 years where possible problems and difficulties associated with growing up are being explored. Also, I consider possible ways to help the child patient and his family to overcome this potentially difficult period with the aim to have the disease under control and to be able to make the best of life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Pacandova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacandova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce449,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacandova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce70,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacandova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce55,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.