Title: Umělá plicní ventilace a weaning
Other Titles: Artificial pulmonary ventilation and weaning
Authors: Slámová, Olga
Advisor: Frei, Jiří
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9984
Keywords: dechová rehabilitace;dotazník;graf;ošetřovatelská péče;umělá plicní ventilace;všeobecná sestra;weaning
Keywords in different language: breathing rehabilitation;graphs;mechanical lung ventilation;nurse;questionnaire;weaning
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na základní principy problematiky umělé plicní ventilace, měla poukázat na důležitost ošetřovatelské péče o dýchací cesty během umělé plicní ventilace i po jejím ukončení. Součástí bakalářské práce je dotazník, který se zaměřuje na rozsah a kvalitu znalostí všeobecných sester v oblasti umělé plicní ventilace, weaningu a dechové rehabilitace, které jsou důležité pro běžné vykonávání pracovních činností všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče, ale i mnoha dalších pracovištích. Výsledky výzkumu jsou uvedeny formou grafů.
Abstract in different language: Bachelor work focuses on the basic problems of mechanical lung ventilation; it should highlight the importance of nursing care of the airways during mechanical lung ventilation and also after it's completion. Included in the bachelor work is a questionnaire, which monitors the content and quality of knowledge which the nursing staff has, on the topic of mechanical lung ventilation, weaning and breathing rehabilitation, which are important for the normal execution of work duties by the nurses in the intensive care wards, but also in many other work places. The statistical results of the questionnaire are presented in the form of graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Slamova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,28 kBAdobe PDFView/Open
Slamova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce74,57 kBAdobe PDFView/Open
Slamova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce61,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.