Title: Možnosti dramatických aktivit v integraci cizinců
Other Titles: The possibily of drama activities in the integration of foreigners
Authors: Vernerová, Andrea
Advisor: Černík, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9997
Keywords: cizinci;integrace;dramatické aktivity;kurzy českého jazyka;sociální služby
Keywords in different language: foreigners;integration;drama activities;czech language courses;social services
Abstract: Diplomová práce na téma ?Možnosti dramatických aktivit v integraci cizinců? pojednává o znalosti českého jazyka, který je hlavním předpokladem úspěšné integrace, a využití prvků dramatické výchovy při jeho výuce. Teoretická část se zabývá pojmy cizinci, integrace, dramatická výchova a sociální služby. Dále jsou zde popsány kurzy češtiny a neziskové organizace v Plzni, které je poskytují. Praktická část je zaměřena na tři poradny, u kterých se zkoumá průběh kurzů českého jazyka, role sociálního pracovníka při jejich realizaci a způsob využití dramatických aktivit při výuce. Na závěr je navrženo několik cvičení, které mohou sloužit jako inspirace k probíraným tématům a aktivnějšímu zapojení sociálního pracovníka do výuky.
Abstract in different language: The Diploma thesis ?The possibility of drama activities in the integration of foreigners" is about knowledge of the Czech language as a key prerequisite for a successful integration and the use of drama elements in education. The theoretical part deals with terms as foreigners, integration, drama education and social services. Further, there is a description of Czech language courses provided by non-profit organizations in Pilsen. The research is focused on three centers and examines the process of Czech language courses, the role of a social worker during the realization and the way of using drama activities in teaching. Finally, several exercises are suggested as an inspiration to discussed topics and for more active involvement of social workers in the lectures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Andrea Vernerova.pdfPlný text práce494,04 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,02 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova OP.pdfPosudek oponenta práce41,05 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.