Název: Hudební výchova na gymnáziích a její reflexe studenty
Další názvy: THE MUSICAL EDUCATION IN COMPREHENSIVE SCHOOLS AND ITS REFLEXION BY STUDENTS
Autoři: Závodná, Martina
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10173
Klíčová slova: předmět Zpěv a Hudební výchova na gymnáziích;směry pedagogického myšlení;aktuální situace v předmětu Hudební výchova na gymnáziích;kurikulární dokumenty;Školní vzdělávací programy;Rámcové vzdělávací programy;výzkumné šetření;reflexe studenty;problematika důležitosti předmětu Hudební výchvoy.
Klíčová slova v dalším jazyce: The Musical Education in Comprehensive Schools;Reflexion by Students;historical development of musical education in comprehensive schools;current reform of education;curricular documents;the approach education in comprehensive schools in present time;research;today's comprehensive schools.
Abstrakt: Název předkládané práce je Hudební výchova na gymnáziích a její reflexe studenty. Práce je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola pojednává o historii v předmětu Hudební výchova v průběhu 20. století v České republice. Druhá kapitola se zabývá současným stavem v předmětu Hudební výchova na gymnázích u nás. Poukazuje na kurikulární dokumenty, na koncepci předmětu, stav výuky předmětu, nastínění problémů.Třetí kapitola se zabývá výzkumným šetřením k zjištění některých znaků současné hudební výchovy z hlediska učitele i studenta střední školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of this bachelor thesis is: ,, The Musical Edication in Comprehensive Schools and Its Reflexion by Students". This text is divided into three chapters. The first chapter deals with the historical development of musical education in comprehensive schools in the Czech Republic with the emphasis on the 20th century. The subsequent part focuses on the comprorary situation of musical education in the Czech Republic. This chapter contains information abot the current reform of education as well as curricular documents. Moreover, also characterises the approach of education in comprehensive schools in present time. Last chapter is the crucial part of this thesis. The explorative research, together with the help of students reflection are used as tools to answer questions regarding the musical education in comprehensive school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martina Zavodna.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zavodna_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce623,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zavodna_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce604,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Zavodna.pdfPrůběh obhajoby práce188,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.