Title: Hudební výchova na gymnáziích a její reflexe studenty
Other Titles: THE MUSICAL EDUCATION IN COMPREHENSIVE SCHOOLS AND ITS REFLEXION BY STUDENTS
Authors: Závodná, Martina
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10173
Keywords: předmět Zpěv a Hudební výchova na gymnáziích;směry pedagogického myšlení;aktuální situace v předmětu Hudební výchova na gymnáziích;kurikulární dokumenty;Školní vzdělávací programy;Rámcové vzdělávací programy;výzkumné šetření;reflexe studenty;problematika důležitosti předmětu Hudební výchvoy.
Keywords in different language: The Musical Education in Comprehensive Schools;Reflexion by Students;historical development of musical education in comprehensive schools;current reform of education;curricular documents;the approach education in comprehensive schools in present time;research;today's comprehensive schools.
Abstract: Název předkládané práce je Hudební výchova na gymnáziích a její reflexe studenty. Práce je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola pojednává o historii v předmětu Hudební výchova v průběhu 20. století v České republice. Druhá kapitola se zabývá současným stavem v předmětu Hudební výchova na gymnázích u nás. Poukazuje na kurikulární dokumenty, na koncepci předmětu, stav výuky předmětu, nastínění problémů.Třetí kapitola se zabývá výzkumným šetřením k zjištění některých znaků současné hudební výchovy z hlediska učitele i studenta střední školy.
Abstract in different language: The title of this bachelor thesis is: ,, The Musical Edication in Comprehensive Schools and Its Reflexion by Students". This text is divided into three chapters. The first chapter deals with the historical development of musical education in comprehensive schools in the Czech Republic with the emphasis on the 20th century. The subsequent part focuses on the comprorary situation of musical education in the Czech Republic. This chapter contains information abot the current reform of education as well as curricular documents. Moreover, also characterises the approach of education in comprehensive schools in present time. Last chapter is the crucial part of this thesis. The explorative research, together with the help of students reflection are used as tools to answer questions regarding the musical education in comprehensive school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martina Zavodna.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Zavodna_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce623,39 kBAdobe PDFView/Open
Zavodna_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce604,63 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Zavodna.pdfPrůběh obhajoby práce188,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.