Název: Účinná lítost
Další názvy: Effective repentance
Autoři: Baroch, Petr
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10186
Klíčová slova: trestní právo;trestní zákoník;trestní odpovědnost;účinná lítost
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;criminal code;criminal responsibility;effective regret
Abstrakt: Tématem předložené diplomové práce je trestněprávní institut účinné lítosti. Účinná lítost je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti. V práci je nejprve popisován historický vývoj tohoto institutu a postupné formování její úpravy. Následně je účinná lítost porovnána s ostatními důvody zániku trestní odpovědnosti. Jádrem práce jsou kapitoly, které pojednávají o současné úpravě účinné lítosti. Prostor je věnován i komparaci české právní úpravy s úpravou zahraniční a závěr přináší celkovému shrnutí uvedených poznatků. Práce obsahuje i kapitolu de lege ferenda, která uvádí některé mé vlastní názory a náměty k dané problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work discusses the subject of the extinction of criminal responsibility through effective repentance. Effective repentance is the topic of this diploma work. Due to the extinction of criminal responsibility, the state is not allowed to punish the perpetrator. The introduction is followed by the chapter describing history of the institute of the effective repentance. Effective repentance is also compared to other causes of the extinction of criminal responsibility. Diploma work contains comparison of the Czech legal form of the effective repentance with foreign legal form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dipl.prace-ucinna litost.pdfPlný text práce612,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baroch_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce591,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baroch_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce704,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baroch_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce555,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.