Title: Účinná lítost
Other Titles: Effective repentance
Authors: Baroch, Petr
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Novotný, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10186
Keywords: trestní právo;trestní zákoník;trestní odpovědnost;účinná lítost
Keywords in different language: criminal law;criminal code;criminal responsibility;effective regret
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je trestněprávní institut účinné lítosti. Účinná lítost je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti. V práci je nejprve popisován historický vývoj tohoto institutu a postupné formování její úpravy. Následně je účinná lítost porovnána s ostatními důvody zániku trestní odpovědnosti. Jádrem práce jsou kapitoly, které pojednávají o současné úpravě účinné lítosti. Prostor je věnován i komparaci české právní úpravy s úpravou zahraniční a závěr přináší celkovému shrnutí uvedených poznatků. Práce obsahuje i kapitolu de lege ferenda, která uvádí některé mé vlastní názory a náměty k dané problematice.
Abstract in different language: This diploma work discusses the subject of the extinction of criminal responsibility through effective repentance. Effective repentance is the topic of this diploma work. Due to the extinction of criminal responsibility, the state is not allowed to punish the perpetrator. The introduction is followed by the chapter describing history of the institute of the effective repentance. Effective repentance is also compared to other causes of the extinction of criminal responsibility. Diploma work contains comparison of the Czech legal form of the effective repentance with foreign legal form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dipl.prace-ucinna litost.pdfPlný text práce612,48 kBAdobe PDFView/Open
Baroch_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce591,96 kBAdobe PDFView/Open
Baroch_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce704,36 kBAdobe PDFView/Open
Baroch_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce555,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.