Title: Nedovolené ozbrojování
Other Titles: Illegal possession of weapons
Authors: Papež, Petr
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10208
Keywords: zbraň;nedovolené ozbrojování;zbrojní průkaz;evropský zbrojní pas;povolení k držení zbraně;cestování se zbraní;zbraň kategorie D;nositel zbraně;držitel zbraně;skupiny zbrojního průkazu
Keywords in different language: weapon;illegal possession of weapons;gun license;european gun license;license to own guns;traveling with a weapon;weapon category D;holder of weapons;gun owners;groups gun license
Abstract: Práce pojednává o problematice nedovoleného ozbrojování v ČR. Popisuje současný stav platné právní úpravy a porovnává jej se situací v Německu a nastiňuje postoj EU ke zbraním obecně. Autor vychází z vlastní zkušnosti, o kterou je práce doplněna.
Abstract in different language: The work deals with the issue of illegal possession of weapons in the CZ. Describes the current state of the valid law and compares it with the situation in Germany and outlines the EU's stance on guns law in general. The author base it on own experience, on which work is completed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PP_DP_NEDOVOLENE OZBROJOVANI.pdfPlný text práce431,73 kBAdobe PDFView/Open
Papez_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce758,26 kBAdobe PDFView/Open
Papez_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce644,52 kBAdobe PDFView/Open
Papez_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce587,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.