Název: Nedovolené ozbrojování
Další názvy: ILLEGAL POSSESSION OF WEAPONS
Autoři: Papež, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10208
Klíčová slova: zbraň;nedovolené ozbrojování;zbrojní průkaz;evropský zbrojní pas;povolení k držení zbraně;cestování se zbraní;zbraň kategorie D;nositel zbraně;držitel zbraně;skupiny zbrojního průkazu
Klíčová slova v dalším jazyce: weapon;illegal possession of weapons;gun license;european gun license;license to own guns;traveling with a weapon;weapon category D;holder of weapons;gun owners;groups gun license
Abstrakt: Práce pojednává o problematice nedovoleného ozbrojování v ČR. Popisuje současný stav platné právní úpravy a porovnává jej se situací v Německu a nastiňuje postoj EU ke zbraním obecně. Autor vychází z vlastní zkušnosti, o kterou je práce doplněna.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the issue of illegal possession of weapons in the CZ. Describes the current state of the valid law and compares it with the situation in Germany and outlines the EU's stance on guns law in general. The author base it on own experience, on which work is completed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PP_DP_NEDOVOLENE OZBROJOVANI.pdfPlný text práce431,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Papez_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce758,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Papez_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce644,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Papez_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce587,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10208

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.